Sytuacja na amerykańskim rynku pracy

Amerykańska gospodarka zyskała w marcu 215 tysięcy nowych miejsca pracy. Ekonomiści ankietowani przez CNN Money spodziewali się wzrostu na poziomie 199 tysięcy.

Główny ekonomista firmy badawczej High Frequency Economics, Jim O'Sullivan, powiedział: „wzrost zatrudnienia jest nadal silny”. Mimo to płace wzrosły zaledwie o 2,3% w stosunku rocznym. Jest to szczególnie rozczarowujące, biorąc pod uwagę, że gospodarka zyskała miliony miejsc pracy w przeciągu ostatnich 2 lat. Wraz ze wzrostem ilości zatrudnionych, powinny podążać też zarobki. W ubiegłym roku wzrost płac wyniósł 2,6%, jednak zdecydowanie stracił to tempo w tym roku.

„Płace nie wzrosły w trakcie ostatniego ożywienia” - powiedział amerykański Podsekretarz do spraw pracy Chris Lu dla CNN Money. „Oczywiście musimy zrobić w tym kierunku więcej”

Stopa bezrobocia wzrosła z poziomu 4,9% do 5%. Zazwyczaj oznacza to, że więcej ludzi wraca na rynek pracy, co jest dobrym sygnałem.

Jednym z powodów miernego wzrostu płac, jest liczba Amerykanów, którzy chcieliby znaleźć prace na pełny etat, a w obecnej sytuacji mogliby ją otrzymać w niepełnym wymiarze godzin. Liczba pracujących w ograniczonym zakresie wzrosła z 6 milionów do 6,1 miliona osób. To główny powód dla którego wskaźnik bezrobocia, który zawiera zarówno bezrobotnych jak i szukających lepszej pracy, pozostaje na wysoki poziomie. Przed recesją było jedynie 4,2 miliona takich pracowników. Przewodnicząca FED –Janet Yellen – powiedziała we wtorek, że liczba zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin, jest jednym z jej głównych obaw dotyczących gospodarki Stanów Zjednoczonych.

„Tendencja zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin zaczęła ostro spada” - powiedział Phil Orlando, główny analityk Federated Investors. Niepełne wykorzystanie siły roboczej jest na poziomie 9,8% podczas gdy przed recesja z 2007 wynosiło 8%.

Są też inne powody do niepokoju wynikające z odczytów danych z piątku. Liczba miejsc pracy w sektorze produkcyjnym zmalała o 29 tysięcy w ubiegłym miesiącu, odzwierciedlając recesje w sektorze przemysłowym. Był to największy spadek od 2009 roku. W sektorze wydobywczym pracę straciło 12 tysięcy osób, czego przyczyną były niskie ceny ropy i redukcja w czynnych platformach wiertniczych.

Sytuacja w innych sektorach zniwelowała te spadki. W budownictwie i opiece zdrowotnej przybyło 37 tysięcy nowych miejsc pracy, a w handlu detalicznym 48 tysięcy.

Podsumowanie

Co raz więcej Amerykanów zyskuje przekonanie, że sytuacja na rynku pracy się poprawia, więc zaczynają szukać ofert pracy. Stopień partycypacji poprawił się, osiągając najwyższy wynik od niemal dwóch lat. Do niedawna ten udział spadał od 2000 roku w efekcie wyżu demograficznego, wzrostu liczny wypłacany emerytur i osób zniechęconych się do poszukiwania pracy po okresie Wielkiej Recesji.

Wielu ekspertów uważa, że wzrost liczby miejsc pracy spowolni w pewnym momencie tego roku. Bezrobocie zwykle nie osiąga niższych poziomów. W rzeczywistości stopa na poziomie 5% uważana jest przez wielu za poziom pełnego zatrudnienia. Jest to poziom bardzo bliski bezrobociu naturalnego. Marcowy przyrost pokazuje jednak, że jest jeszcze przestrzeń do wzrostu.

fot. pixabay.com