Przejdź do treści

Negatywne stopy procentowe napędzają popyt na złoto

  • Mysaver 

Sprzedaż złota w Japonii wzrosła w pierwszym kwartale 2016 roku, po tym jak ogłoszono wprowadzenie ujemnych stóp procentowych. Był to sygnał dla inwestorów, że należy szukać bezpiecznych przystani dla posiadanych kapitałów. Polityka taniego finansowania wpłynęła na stworzenie popytu na rynku złota.

Sprzedaż sztabek wzrosła o 35%, do poziomu 8192 kilogramów w trzech pierwszych miesiącach bieżącego roku, w stosunku do tego samego okresu w roku ubiegłym – powiedział Tanaka Kikinzoku Kogyo K.K., największy detaliczny sprzedawca na tamtejszym rynku.

Władze monetarne w wielu krajach obniżyły stopy procentowe poniżej zera, aby ożywić wzrost w gospodarce. Chcąc pobudzić akcje kredytową Bank Japonii dołączył do Europejskiego Banku Centralnego i również obniżył stopy procentowe, wraz z Bankami Centralnymi z Danii, Szwecji i Szwajcarii. Niskie, bądź ujemne stopy procentowe podnoszą atrakcyjność kruszcu, ponieważ jego atutem jest brak oprocentowania.

Europejczycy również chętnie kupują złoto, traktując je jako bezpieczną przystań w okresie ujemnych stóp procentowych – powiedziała na początku tego miesiąca Andrea Lang, dyrektor marketingu w Mennicy Austriackiej.

Historia pokazuje, że w okresie niskich stóp procentowych, zyski na złocie zwykle dwukrotnie przekraczają średnią długoterminową – podał World Gold Council w raporcie z 31 marca. Na dłuższą metę polityka ujemnych stóp procentowych może skutkować wzrostem popytu na strukturalne złoto ze strony banków centralnych oraz inwestorów.

Złoto zyskało 16% w ciągu trzech pierwszych miesięcy tego roku. Oznacza to, że był to najlepszy kwartał od trzech dekad. Jednym z powodów tych zysków było odłożenie w czasie przez amerykańską Rezerwę Federalna podwyżki stóp procentowych.

Popyt konsumpcyjny w Japonii urósł prawie dwukrotnie do poziomu 32,8 ton w 2015 z 17,9 ton w roku wcześniejszych, jak wynika z szacunków World Gold Council.

fot.pixabay.com