Przejdź do treści

Złoty interes na akcjach kopalń złota

Optymizm, jaki w tym roku powrócił na rynek złota przełożył się na zainteresowanie akcjami kopalń złota. Kto kupił w styczniu takie akcje zarobił krocie.

Indeks branżowy NYSE ARCA Gold Bugs Index* (ticker giełdowy HUI) obejmujący akcje 15 kopalń złota notowane na amerykańskiej giełdzie papierów wartościowych New York Stock Exchange (NYSE) wzrósł w okresie pierwszych czterech miesięcy tego roku o 110%, bijąc na głowę indeks akcji 500 największych spółek S&P500, którego wartość na koniec kwietnia była wyższa zaledwie o 1% w stosunku do początku roku.

Czytaj także: Złoto w Polsce

Najniższy poziom w tym roku osiągnął indeks HUI w dniu 19 stycznia, po czym nastąpiło silne odbicie, w wyniku którego do końca kwietnia wzrósł o 134%. W ten sposób benchmark producentów złota odrabia straty z poprzednich lat – od szczytu z sierpnia 2011 roku do stycznia tego roku stracił ponad 80%, podczas gdy cena złota spadła o około 40%. Jak widać rynek akcji zareagował ze zdwojoną siłą na przecenę złota.

W okresie czterech miesięcy br. największe wzrosty cen akcji odnotowały spółki: Harmony Gold Mining i Kinross Gold Corp. Również zyski z akcji pozostałych spółek są imponujące (p. tabela 1). Taka dynamika wzrostu świadczy o pojawieniu się nadzwyczaj siły na rynku akcji producentów złota.

Tabela 1. NYSE ARCA Gold Bugs Index (HUI)

Spółka

Wzrost kursu akcji

I-IV 2016

Agnico Eagle Mines Ltd.

80%

Alamos Gold, Inc.

119%

AngloGold Ashanti Ltd.

132%

Barrick Gold Corporation

162%

Compan­a de Minas Buenaventura SAA

137%

Eldorado Gold Corporation

42%

Gold Fields Ltd.

70%

Goldcorp Inc.

74%

Harmony Gold Mining Company Ltd.

294%

Kinross Gold Corp.

213%

New Gold, Inc.

103%

Newmont Mining Corporation

94%

Randgold Resources Ltd.

62%

Sibanye Gold Ltd.

153%

Yamana Gold, Inc.

166%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NYSE

Przychody w górę a koszty w dół

W okresie styczeń – kwiecień br. złoto podrożało o 18%. Jednak ceny akcji kopalń wzrosły średnio ponad 100%, co dowodzi wielkiej wrażliwości rynku giełdowego na notowania złota.

Wyższe ceny złota przekładają się na wzrost przychodów i poprawę wyników finansowych kopalń. Z uwagi na to, że złoto jest wyceniane w silnym dolarze amerykańskim, kopalnie złota dokonując konwersji swoich przychodów na lokalną walutę osiągają zyski nadzwyczajne. Na poprawę rentowności kopalń miał też istotny wpływ spadek kosztów produkcji złota. Dzięki silnemu dolarowi zaoszczędzono na wynagrodzeniach, które są wypłacane w lokalnej walucie. Ponadto do spadku kosztów przyczyniły się niższe ceny ropy naftowej, i w konsekwencji paliw, których udział w całkowitych kosztach produkcji złota jest znaczący.

Czy kursy akcji będą dalej rosnąć?

Jest faktem, że pierwsze cztery miesiące tego roku były nadzwyczaj hojne dla akcjonariuszy producentów złota. W ostatnich dniach kwietnia nastąpiło jeszcze przyspieszenie wzrostów. Rodzi się więc pytanie, jak długo będzie kontynuowany ten trend?

Można się spodziewać, że kierunek zmian indeksu HUI będzie zależeć od sytuacji na rynku złota. Do osiągnięcia szczytu notowań tego wskaźnika z 2011 roku pozostało jeszcze wiele, ale nie można zapominać, że każda hossa na giełdzie kiedyś się kończy a wówczas ceny akcji spadają, nawet szybciej niż wcześniej wzrastały. Wówczas pozostaje wartość, jaką uosabia złoto w postaci materialnej.

* Notowania indeksu HUI zapoczątkowano na NYSE w 1996 roku z bazą startową 200 pkt. W skład tego benchmarku są kwalifikowane spółki zajmujące się produkcją złota (kopalnie złota), które przez 1,5 roku nie stosowały strategii zabezpieczających przed spadkami ceny złota (ang. hedging).

fot.pixabay.com