Manipulacje na rynku srebra i złota

W Nowym Jorku toczy się sprawa sądowa przeciwko Deutsche Bank, Bank of Nova Scotia, UBS, HSBC, a także zależnej firmy London Silver Market Fixing LTD dotycząca naruszenia amerykańskich przepisów antymonopolowych.

Oskarżone banki miały dokonywać oszustw na rynku srebra podając nieprawdziwe ceny. London Silver Fixing miał dopuszczać się tego procederu, aż do sierpnia 2014 kiedy to London Bullion Market Association przejęło organizację handlu.

Traderzy handlujący na rynku srebra pozwali banki w 2014 twierdząc, że miały one nadużyć swojej pozycji do kontrolowania rynku srebra, a także czerpać zyski z nielegalnych transakcji. Inwestorzy mieli stracić na inwestycjach wartych miliardy dolarów handlując w oparciu o standardy wyznaczone przez te instytucje.

13 kwietnia Deutsche Bank zaszokował rynek zgadzając się na ugodę, jednak jej wartość nie została ujawniona. Niemiecki bank zgodził się również na współpracę z organami ścigania i zobowiązał się do dostarczenia informacji i komunikatów elektronicznych. Prawnicy pokrzywdzonych uważają, że zaangażowanie Deutsche Banku będzie bardzo pomocne w dochodzeniu roszczeń od innych instytucji, które nie chcą współpracować. Zwykle, gdy jeden z oskarżonych zaczyna mówić wywiera to presje na pozostałych, by robić to samo.

Co ważne zarzuty dotyczą również rynku złota, na którym również miało dochodzić do manipulacji. W tym przypadku pozwane są Bank of Nova Scotia, Barclays, Deutsche Bank, HSBC, Societe Generale, UBS oraz London Gold Market Fixing Ltd. Pojawiły się również pogłoski, że niemiecki bank również w tej sprawie negocjuje ugodę. Potencjalne konsekwencje takiego rozwiązania będą ogromne.

Traderzy od lat podejrzewali, że rynki są zmanipulowane. Na największych giełdach w Londynie i w Nowym Jorku handluje się instrumentami pochodnymi. W teorii transakcje zwarte na londyńskiej giełdzie powinny być rozliczone w fizycznym złocie, jednak w praktyce najczęściej do rozliczeń dochodzi w gotówce.

Jeżeli informacje o manipulacjach na rynku złota w Ameryce i Wielkiej Brytanii potwierdzą się będzie to mogło mieć ogromny wpływ na notowania.

fot.pixabay.com