Przejdź do treści

Rekordowy popyt na złoto

W pierwszym kwartale bieżącego roku popyt na złoto wzrósł o 21% do poziomu 1290 ton. Oznacza to, że był to najszybszy wzrost jaki kiedykolwiek odnotowano.

Napływ kapitału do funduszy typu ETF był największy od pierwszego kwartału 2009 i wzrósł o 364 tony do poziomu siedmioletnich maksimów. Jego źródłem byli zarówno inwestorzy instytucjonalni jak i indywidualni. Wskazuje to na poprawę rynkowego sentymentu do złota.

Złoto jest postrzegane jako tzw. bezpieczna przystań. Co oznacza, że kruszec zyskuje, gdy na rynku dominują negatywne emocje takie jak: strach, brak zaufania czy niepewność. Biorąc pod uwagę obecną sytuację makroekonomiczną tak duże zainteresowanie tym metalem nie powinno to być zaskoczeniem.

Wystarczy uwzględnić choćby politykę monetarną japońskiego oraz europejskiego Banku Centralnego, polegającą na utrzymaniu ujemnych stóp procentowych. Prowadzi to do zmniejszenia atrakcyjności obligacji jako aktywów obarczonych niskim ryzykiem oraz podważa zaufania do instytucji państwowych.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na decyzje inwestorów są Chiny. Gospodarka kraju należący do największych światowych konsumentów nie napawa optymizmem tym bardziej, że wiarygodność oficjalnych wskaźników jest ostatnimi czasy mocno podważana. Skutki potencjalnego spowolnienia w tamtym regionie miałyby ogromny wpływ dla całego świata.

Uwaga inwestorów jest również skierowana na USA. Tamtejsza Rezerwa Federalna kierowana przez Yanet Jellen podjęła co prawda pewne kroki dążące do normalizacji polityki monetarnej w grudniu ubiegłego roku. Jednak od tamtej pory nie została ogłoszona kolejna podwyżka, a głosy płynące choćby od jej przewodniczącej koncentrują się na braku stabilizacji w światowej gospodarce i sugerują, że decydenci będą skłonni zaczekać na poprawę sytuacji.

Niepewność na rynku determinowana przez te czynniki wpływa na brak zaufania inwestorów i powoduje zawirowania na rynku bardziej tradycyjnych aktywów, takich jak akcje. Zyskuje na tym złoto, którego cena wzrosła o 17% w pierwszym kwartale, co było najlepszym wynikiem od ponad 30 lat i pozwoliło na sklasyfikowanie aktywa jako jednego z najlepszych inwestycji w bieżącym roku.