Przejdź do treści

Rynek srebra w 2015 roku

Całkowity popyt na srebro w ubiegłym roku osiągnął rekordowy poziom. Najwięcej wzrosły inwestycje w monety i sztabki.

Popyt na srebro

Według raportu World Silver Survey 2016, opracowanego przez GFMS Thomson Reuters, popyt na srebro w postaci fizycznej wzrósł w ubiegłym roku o 3,4%. osiągając rekordowy poziom 1170,5 mln uncji trojańskich (36,4 tys. ton).

Najwięcej srebra potrzebuje przemysł. W ubiegłym roku zużył on 588,7 mln uncji (18,3 tys. ton) szarego metalu, tj. o 3,7% mniej niż rok wcześniej. Stanowi to połowę całkowitego popytu na srebro w postaci fizycznej. Srebro znajduje zastosowanie przede wszystkim w przemyśle elektrycznym, elektronicznym, chemicznym, fotograficznym a także w medycynie. Coraz częściej wykorzystuje się je w wytwarzaniu ogniw fotowoltaicznych, służących do zamiany energii słonecznej na energię elektryczną. Ta nowoczesna technologia będzie generować coraz większy popyt na ten metal. W ubiegłym roku do produkcji baterii fotowoltaicznych zużyto 77,6 mln uncji srebra (2,4 tys. ton), tj. o 23% więcej niż w 2014 roku, jednocześnie pobijając szczyt z 2011 roku. W efekcie daje to udział w całkowitym popycie przemysłowym na poziomie 13%. Dla porównania przed dekadą stanowił on 1,4%.

W 2015 roku jubilerzy na całym świecie zużyli 226,5 mln uncji srebra (7,0 tys. ton), tj. o 1,1% więcej niż rok wcześniej. Wyroby ze srebra są chętnie kupowane na całym świecie ze względu na niższą cenę niż te ze złota. Największym rynkiem srebrnej biżuterii są Chiny oraz Indie i z tych krajów spodziewamy się dalszego wzrostu popytu.

Od wieków srebro gości w naszych domach. W zeszłym roku globalna produkcja zastawy stołowej wzrosła o 3,6% i wyniosła 62,9 mln uncji (2,0 tys. ton), na co duży wpływ miał popyt z Indii i Chin.

Inwestycje w srebro obejmujące zakupy monet i sztabek wzrosły w 2015 roku o 23,8% osiągając poziom 292,3 mln uncji (9,1 tys. ton). W szczególności godna uwagi jest dynamika zakupów monet. Zmniejszyły się natomiast o 17,7 mln uncji (0,55 tys. ton) inwestycje w srebro za pośrednictwem funduszy ETF. Dowodzi to powrotu do tradycyjnych form inwestowania, które są pewniejsze niż papiery wartościowe i dają poczucie posiadania realnego srebra.

Podaż srebra

Całkowita ubiegłoroczna podaż srebra wyniosła 1040,6 mln uncji (32,4 tys. ton) i była o 1,2% niższa niż w 2014 roku. Jednak produkcja kopalń wzrosła o 2,1% osiągając poziom 886,7 mln uncji (27,6 tys. ton). Najwięcej srebra wyprodukowano w Meksyku (189,5 mln uncji). Po nim uplasowały się Peru (135,9 mln uncji) i Chiny (109,1 mln uncji). Polska zajęła ósme miejsce (41,5 mln uncji) a koncern KGHM Polska Miedź, dotychczasowy światowy lider wśród producentów srebra, spadł na drugą pozycję.

W ubiegłem roku znacząco obniżyła podaż srebrnego złomu – o 13,2% i wyniosła 146,1 mln uncji (4,5 tys. ton). Przyczyną tego były stosunkowo niskie ceny złota – średnia 15,68 USD za uncję, wobec 19,08 USD w poprzednim roku.

Pozycje zabezpieczające (ang. hedging) stosowane przez producentów obawiających się spadku cen srebra w ubiegłym roku uległy znaczącej redukcji. Oznacza to optymizm, co do możliwych wzrostów cen srebra.

Deficyt srebra

Wzrasta popyt na srebro. Jednak zasoby naturalne tego metalu są ograniczone. Niedobór srebra może się w przyszłości pogłębiać. W ubiegłym roku powiększył się deficyt srebra i wyniósł 112,3 mln uncji (3,5 tys. ton) wobec 71,3 mln uncji rok wcześniej. Coraz trudniej kopalniom sprostać popytowi a podaż złomu nie rozwiąże problemu. Będzie to miało wpływ na presję popytową i w konsekwencji – cenę srebra.

Tabela 1. Globalny rynek srebra – podaż i popyt w latach 2014-2015

Podaż (mln uncji)

Specyfikacja

2014

2015

Produkcja kopalń

868,3

886,7

Złom

168,3

146,3

Hedging netto

16,8

7,8

Razem podaż

1.053,3

1.040,6

Popyt (mln uncji)

Biżuteria

224,0

226,5

Monety i sztabki

236,1

292,3

Zastawa stołowa

60,7

62,9

Przemysł

611,2

588,7

Razem popyt fizyczny

1.131,9

1.170,5

Nadwyżka/deficyt

-78,6

-129,8

Fundusze ETF

1,5

-17,7

Odbudowa zapasów giełdowych

-8,8

0,3

Bilans netto

– 71,3

-112,5

Źródło: GFMS Thomson Reuters

fot. pixabay.com

Tagi: