Przejdź do treści

ŚDM w cieniu terroryzmu

Entuzjazmu na rynkach szukać na próżno. Niestety marazm wkradł się również na rynek złota, którego kurs stanął niemal w miejscu. W tym tygodniu na rynki trafi wiele istotnych danych makroekonomicznych, wśród których inwestorzy i analitycy doszukiwać się będą potwierdzenia tezy, że na świecie nie jest jeszcze wcale tak źle.

W podobnym tonie informację dotyczącą kluczowych wydarzeń na rynkach przygotowywaliśmy w zeszłym tygodniu. Doniesienia medialne znów zostały zdominowane przez zamachy i terrorystów. Chaos jaki panował w Monachium był naprawdę trudny do opisania. Przeraża absolutna nieprzewidywalność i bezsilność w takich sytuacjach. Przed takimi sytuacjami naprawdę nie sposób się obronić.

Oprócz problemów związanych z pogłębiającym się kryzysem jeśli o zagrożenie różnego rodzaju terroryzmem (choć większość przypadków związana jest przede wszystkim z działalnością ISIS), świat targają oczywiście problemy gospodarcze. Wyraz obawom dali ostatnio przedstawiciele państw G20, który zgodnie stwierdzili, że wpływ Brexitu na globalna gospodarkę będzie znaczący.

Wciąż nie ma też porozumienia odnośnie do sposobu i tempa w jaki Wielka Brytania miałaby opuścić Unię Europejską. Choć chyba coraz bardziej zaczyna przeważać opcja wyjścia szybkiego. Bo że bezbolesne ono nie będzie, nie ulga żadnej wątpliwości.

W tym tygodniu poznamy wiele ważnych danych, które trafią na rynki z różnych zakątków świata. Będą to przede wszystkim informacje z Polski (stopa bezrobocia), Wielkiej Brytanii (PKB) oraz z Niemiec, Stanów Zjednoczonych czy Japonii. Warto podkreślić, że rozpoczyna się także sezon publikacji danych półrocznych spółek.

W środę planowana jest także decyzja Fed odnośnie do wysokości stóp procentowych, choć akurat w tym przypadku sensacji spodziewać się nie należy. Stopy procentowe za oceanem zostaną utrzymane na dotychczasowych poziomach, choć oczywiście inwestorzy na Wall Street z entuzjazmem przyjęliby ich podniesienie.

Wydarzenia w Polsce zostaną zapewne zdominowane przez rozpoczynające się we wtorek w Krakowie Światowe Dni Młodzieży. Co wobec fatalnej atmosfery zarówno w naszym kraju, jak i na całym świecie, przynieść może przynajmniej na parę dni odrobinę wytchnienia i nieco pozytywnych emocji.

Kluczowe dla rynków wydarzenia tygodnia:

poniedziałek, 25 lipca

Polska – stopa bezrobocia
Niemcy – indeks Ifo
Japonia – bilans handlu zagranicznego

wtorek, 26 lipca

Stany Zjednoczone – indeks Fed z Richmond, indeks zaufania konsumentów, sprzedaż nowych domów

środa, 27 lipca

Strefa Euro – podaż pieniądza,
Wielka Brytania – PKB, sprzedaż detaliczna
Francja – inflacja PPI,
Stany Zjednoczone – zamówienia na dobra trwałego użytku oraz decyzja dotycząca wysokości stóp procentowych

czwartek, 28 lipca

Strefa Euro – indeks zaufania konsumentów, w gospodarce, przemyśle i usługach
Niemcy – stopa bezrobocia, inflacja CPI,
Stany Zjednoczone – bilans handlu zagranicznego

piątek, 29 lipca

Strefa Euro – stopa bezrobocia, HICP,
Stany Zjednoczone – PKB, indeks Chicago PMI, Michigan Sentiment,
Japonia – bezrobocie, inflacja, produkcja przemysłowa oraz sprzedaż detaliczna

fot. Jeff Djevdet, flickr.comCC BY 2.0