10 największych banków świata

Chińskie banki przodują w rankingu największych światowych banków, a chiński Bank Przemysłowo-Komercyjny osiągnął aktywa o wartości 4 bilionów dolarów. Siła aktywów w czterech największych bankach wzrosła w grudniu 2017 roku o około 15%. Wynika to z aprecjacji juana chińskiego, który wzrósł o około 7% w stosunku do dolara w 2017 roku. Kredyty bankowe (wysokości 9 bilionów RMB) w pierwszej połowie 2018 roku, były o 1 bilion RMB wyższe niż w analogicznym okresie 2017 roku. Czy w rankingu największych banków jest jeszcze miejsce dla banków nieazjatyckich?

Czytaj także: Banki zapłaciły w 2017 roku ponad 3,6 mld zł podatku. Zyski maleją

10. Crédit Agricole Group

Bank Crédit Agricole Group został założony 5 listopada 1894 roku. Wartość jego aktywów szacowana jest na 1,91 biliona dolarów. Crédit Agricole był początkowo spółdzielczą kasą rolników, i z tego powodu jest często nazywany Zielonym Bankiem. Jest częścią sieci 39 francuskich banków.

W lutym 2017 roku firma odnotowała 67-procentowy spadek zysków w czwartym kwartale, z powodu refinansowania kredytów hipotecznych przez klientów. Przychody wzrosły jednak o 7%. Forbes plasuje firmę jako jedną z 20 najbardziej zrównoważonych firm na świecie.

9. Bank of America

Bank of America to amerykański bank oferujący usługi dla bankowości osobistej, małych firm, średnich przedsiębiorstw i dużych korporacji. Jego historia zaczyna się 215 lat temu.

Bank of America powstał na skutek całego szeregu fuzji i przejęć. Oferuje usługi inwestycyjne, rachunki depozytowe i czekowe. Bank ma prawie 5 000 punktów sprzedaży detalicznej, a jego aktywa są warte 2,15 biliona dolarów.

W ostatnim czasie cena akcji wynosiła 22,71 USD, a roczna cena docelowa to 25,63 USD. Bank of America zaczął udostępniać więcej pożyczek małym firmom.

Czytaj także: Banki w Europie

8. BNP Paribas

Z kontynentu europejskiego najlepiej radzi sobie bank BNP Paribas. Historia BNP Paribas sięga XIX wieku. Wówczas połączyło się kilka banków, które ostatecznie utworzyły Grupę.

Pionierem było Société Générale de Belgique, poprzednik BNP Paribas Fortis, który powstał w Brukseli w 1822 roku. We Francji, po krachu gospodarczym w 1848 roku władze publiczne połączyły się z prywatnymi interesami, aby utworzyć dom dyskontowy („comptoirs d'escompte”), mający na celu ułatwienie obiegu kredytu. Doprowadziło to do narodzin dwóch prekursorów BNP: Comptoir National d'Escompte de Paris (CNEP), oraz Comptoir National d'Escompte de Mulhouse, która otrzymała wsparcie od przemysłu w Alzacji. Po podpisaniu francusko-brytyjskiego traktatu w 1860 roku, Comptoir d'Escompte de Paris pojawił się na rynkach międzynarodowych, szczególnie w Azji, i stał się „bankiem francuskim” za granicą.

Europejscy bankierzy założyli Banque de Paris et des Pays-Bas (Paribas) w 1872 r. Obecnie suma aktywów za 2018 roku wynosiła 2 040 836 milionów euro. Natomiast zgodnie portalem Inwestopedia, francuski bank ma aktywa w wysokości 2,4 biliona dolarów.

7. HSBC

Kolejnym gigantem na rynku finansowym jest Hongkong and Shanghai Banking Corporation. Bank HSBC został utworzony w Hongkongu. Obecnie obsługuje ponad 39 mln klientów, którym świadczone są usługi o zasięgu globalnym, w czterech sektorach: bankowości detalicznej i zarządzania aktywami, bankowości komercyjnej, bankowości globalnej i usług skarbowych oraz globalna bankowość prywatna.

HSBC prowadzi działalność w 66 krajach. Akcje banku notowane są na giełdach w Londynie, Hongkongu, Nowym Jorku, Paryżu oraz na Bermudach i znajdują się w rękach około 200 tys. akcjonariuszy z 130 krajów i terytoriów. W oddziałach banku zatrudnionych jest około 235 000 osób na całym świecie. Natomiast liczba akcjonariuszy wynosi 200 000 w 130 krajach. W minionym roku aktywa HSBC wyniosły 2,558 miliardów USD (wzrost z 2,522 USD miliardów w 2017 roku).

Czytaj także: Najbezpieczniejsze banki na świecie i w naszej części Europy

6. JPMorgan Chase

Amerykański JPMorgan Chase powstał w wyniku połączenia kilku dużych firm finansowych takich jak: Chase Manhattan Bank, J.P. Morgan & Co., Bank One, Bear Stearns i Washington Mutual w 1996 roku. Bank wchłonął trzecią z najstarszych korporacji bankowych Bank of the Manhattan Company (utworzony w 1799 roku).

Dziś JPMorgan Chase jest światową firmą świadczącą usługi finansowe z aktywami o wartości 2,6 biliona USD. Są obecni na ponad 100 rynkach. Dla JPMorgan Chase pracuje ponad 250 000 osób. Firma obsługuje miliony konsumentów, małych firm i wielu znanych klientów korporacyjnych, instytucjonalnych i rządowych na świecie. Dochody za 4 kwartał 2018 roku wynosiły 26,1 miliardów USD.

Warto zwrócić uwagę na kolekcję sztuki, którą posiada bank. W 1959 roku David Rockefeller, ówczesny prezes The Chase Manhattan Bank, ustanowił program artystyczny firmy i rozpoczął okres kolekcjonowania dzieł sztuki. Tym samym stał się prekursorem kolekcji korporacyjnych i wzorem dla innych firm na całym świecie.

Dziś jest to jedna z najstarszych i największych, korporacyjnych kolekcji sztuki na świecie, skupiająca się na nowoczesnym i współczesnym malarstwie, rzeźbie, pracach na papierze i fotografii. Podstawowa kolekcja została wzbogacona o obiekty z krajów, w których bank JPMorgan Chase prowadzi interesy.

5. Mitsubishi UFJ Financial

Pierwszą piątkę największych banków zamyka japoński bank Mitsubishi UFJ Financial. Mimo, że dopiero w marcu zostanie opublikowany raport o obrotach banku, wiadomo już, że zysk operacyjny netto wyniósł 568,1 mld jenów, i był mniejszy niż w roku poprzednim.

Spadek zysków brutto był spowodowany spadkiem zysków netto z działalności handlowej oraz pozostałych zysków operacyjnych netto, głównie wynikających ze spadku zysków z dłużnych papierów wartościowych, podczas gdy wynik odsetkowy z tytułu kredytów i depozytów denominowanych w walutach obcych wzrósł – wynika z podsumowanie rachunku zysków i strat banku.

4. Bank of China

Bank of China został założony w 1912 roku przez rząd chiński, by zastąpić Daqing Bank. Jest to najstarszy bank w Chinach kontynentalnych, który funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Od momentu powstania do 1942 roku, bank emitował banknoty w imieniu rządu, wraz z bankami „wielkiej czwórki” tego okresu: Bankiem Chin Rolników, Bankiem Komunikacji i Bankiem Centralnym Republiki Chińskiej. Jego główna siedziba znajduje się w Xicheng District w Pekinie. W 2017 roku całkowity kapitał banku wynosił 19,4 trylionów RMB.

3. Agricultural Bank of China (ABC)

Agricultural Bank of China (ABC), znany również jako AgBank, jest jednym z banków „Wielkiej Czwórki” w Chińskiej Republice Ludowej. Został założony w 1951 roku i ma swoją siedzibę w Pekinie. Posiada oddziały w Chinach, Hongkongu, Londynie, Tokio,Nowym Jorku, Frankfurcie, Sydney, Seulu i Singapurze.

Zgodnie z kwartalnym raportem z marca 2018, bank odnotował zysk netto w wysokości 193,1 bilionów RMB w skali roku, co stanowi wzrost o 4,9% w stosunku do roku poprzedniego. Saldo depozytów wyniosło 16,19 biliona RMB, wzrastając o 16,1 biliona RMB (7,7% ) od końca roku 2017.

Czytaj także: Bezpieczne jak w banku? Nie po GetBack

2. China Construction Bank (CCB)

Kolejnym azjatyckim gigantem jest China Construction Bank (CCB), który liczy około 13 629 oddziałów krajowych. Bank prowadzi zagraniczne oddziały w największych miastach świata. Z opublikowanych wyników operacyjnych za trzeci kwartał z 2018 roku wynika, że bank utrzymywał dobrą koniunkturę stale poprawiając wyniki biznesowe, a także podstawowe wskaźniki, w tym wielkość aktywów, rentowność.

Łączne aktywa (stan na czerwiec 2018) CCB wyniosły 22,805.2 bilionów RMB, odnotowano wzrost o 3.1% w stosunku do poprzedniego roku. Depozyty klientów wyniosły 16,965.5 bilionów RMB, co również oznacza wzrost o 3,7% w stosunku do 2017 roku.

1. Industrial and Commercial Bank of China (ICBC)

Nie powinien dziwić fakt, że chińskie banki są w czołówce największych instytucji finansowych. Obecnie największym bankiem na świecie jest Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), którego aktywa we wrześniu 2018 roku wynosiły 28,198,135 milionów RMB. ICBC posiada oddziały na całym świecie.

Chiński Bank Przemysłowo-Komercyjny powstał 1 stycznia 1984 roku. W 2005 roku bank został całkowicie zrestrukturyzowany na spółkę akcyjną. Od 27 października 2006 roku bank wszedł na Giełdę Papierów Wartościowych w Szanghaju i Hongkongu. Mimo, że jest to bank komercyjny, jest własnością państwa. Bank udziela pożyczek, finansuje przedsiębiorstwa, wydaje karty kredytowe, a także zarządza pieniędzmi osób fizycznych i firm o wysokiej wartości netto. Bank oferuje liczne narzędzia rynku pieniężnego, liczne opcje inwestycyjne i inne usługi. Bank posiada 6 271 tys. klientów korporacyjnych i 567 mln klientów indywidualnych.

Czytaj także: O ratowaniu banków, czyli dyrektywa BRRD

Photo by Sweet Ice Cream Photography on Unsplash