Austria sprowadza swoje złoto z Anglii

Po ubiegłorocznych repatriacjach złota z nowojorskiego Fedu przez Holandię i Niemcy, kolejnym państwem, które sprowadza swoje złoto do kraju ma być Austria. Tym razem jednak 110 ton królewskiego kruszcu opuści skarbiec Banku Anglii. Repatriacja złota jest kolejnym elementem austriackiej polityki powrotu do przechowywania złota w formie fizycznej, bowiem od 2009 r. udział złota w formie papierowej zmniejszył się tam aż o 90 procent.

Największa austriacka gazeta, Kronen Zeitung, poinformowała w piątek, że Austria rozpoczęła repatriację złota z Anglii. Wielkość rezerw złota Austriackiego Banku Centralnego (OeNB) to 280 ton. Około 80 procent znajduje się obecnie w Banku Anglii, 17 procent w Austrii, a reszta w Szwajcarii. Taka wielkość i struktura rezerw nie zmieniały się od 2007 r. W najbliższej przyszłości 110 ton ma powrócić w małych transzach z Anglii do Austrii. Docelowo 50 procent rezerw ma się znaleźć w Austrii, 30 procent w Anglii, a 20 procent w Szwajcarii.

W lutym OeNB musiał zmierzyć się z krytyką swojej polityki przechowywania złota ze strony krajowego Trybunału Obrachunkowego. Zarzucał on OeNB wysokie ryzyko koncentracji, niedociągnięcia w umowie z Bankiem Anglii oraz brak właściwej koncepcji na przeprowadzanie audytu. OeNB argumentował wtedy, że trzymanie złota w Londynie leży w najlepszym interesie państwa, bo może być ono dzięki temu przedmiotem obrotu na rynku w Londynie, jeśli zaszłaby taka potrzeba. OeNB dodał wtedy także, że rewizja tej polityki jest w toku.

W ostatnich latach Austria pracowała również nad zmianą struktury swoich rezerw, zmniejszając udział depozytów niealokowanych na rzecz alokowanych. Złoto na depozycie alokowanym jest wyodrębnione z łącznej puli towarów przechowywanych w skarbcu i nie może być wykorzystywane przez depozytariusza. Natomiast złoto na depozycie niealokowanym to jedynie udział w łącznej puli towarów, które nie są wyodrębnione w sposób, który umożliwiałby ich identyfikację. Wykres poniżej obrazuje zmianę w udziale alokowanych (kolor niebieski) i niealokowanych (kolor czerwony) depozytów złota między początkiem 2013 a końcem 2014 r.

Jeszcze większy postęp zauważymy, sięgając do 2009 r. Między 2009 a 2014 r. ilość złota niealokowanego zmniejszyła się aż o 90 procent (z 156,59 do 15,58 ton). W szczegółach ilość złota w formie innej niż fizycznie w latach 2009-2013 przedstawia tabela (w tonach):

Fot. www.bankofengland.co.uk, Flickr.com, CC BY-ND 2.0