4C tylko dla diamentów naturalnych

Światowe Konfederacja Biżuterii (CIBJO) zaleciła laboratoriom używanie terminu „raport oceniający” (jest to treść certyfikatu diamentu) wyłącznie w odniesieniu do naturalnych diamentów. Jeżeli chodzi o diamenty syntetyczne, powinny one posiadać specyfikację.

Raport oceniający wskazuje na stopień rzadkości kamienia, co praktycznie nie ma żadnego zastosowania w przypadku kamieni syntetycznej. Z kolei w przypadku kamieni wytworzonych w laboratorium, konsument musi mieć świadomość, że zakupiony przez niego diament nie jest diamentem naturalnym.

Zaprzestanie wystawianie certyfikatów z tradycyjnym raportem oceniającym dla kamieni syntetycznych pozwoli wyraźniej oddzielić je od diamentów naturalnych. Nowe wytyczne CIBJO dotyczące diamentów syntetycznych wymagają, aby diamenty te posiadały informacje o nazwie producenta, kraju oraz metodzie produkcji.

– Kluczową sprawą dotyczącą diamentów syntetycznych jest to, że aby zapewnić sobie zaufanie, konsumenci muszą otrzymywać pełne i jednoznaczne informacje o tym, co kupują, by mogli podejmować świadome decyzje zakupowe – czytamy w komunikacje.

Źródło: https://www.diamonds.net/News/NewsItem.aspx?ArticleID=65623&ArticleTitle=%25e2%2580%2598Grading%25e2%2580%2599%2bIs%2bJust%2bfor%2bNatural%2bDiamonds%252c%2bSays%2bCIBJO