500 zł na każde dziecko. Jak zmiany w programie Rodzina 500+ oceniają Polacy?

Od 1 lipca świadczenie „Rodzina 500+” będzie przysługiwało na każde dziecko do 18. roku życia, bez kryterium dochodowego. Większość Polaków jest zdania, że to nie w porządku, skoro brakuje pieniędzy na podwyżki dla nauczycieli oraz podniesienie świadczeń osobom niepełnosprawnym.

Rząd szykuje zmiany w programie "Rodzina 500+". Projekt trafił w ubiegłym tygodniu do konsultacji międzyresortowych i społecznych.

Najważniejsza zmiana ma polegać na tym, że świadczenie będzie przysługiwało na każde dziecko do 18. roku życia – bez kryterium dochodowego. Z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że wsparcie trafi łącznie do 6,8 mln dzieci. Dziś z programu korzysta 3,6 mln młodych osób.

Pieniądze wypłacane będą też na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

– Chcemy, by dodatkowe środki z programu „Rodzina 500+” przeznaczane były na rozwój zainteresowań wychowanków, zajęcia dodatkowe itp. – wylicza minister Elżbieta Rafalska.

To jednak nie koniec zmian. Projekt zakłada m.in. wprowadzenie szczególnego 3-miesięcznego terminu – liczonego od dnia urodzenia dziecka – na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko. Złożenie wniosku w tym czasie będzie gwarantowało przyznanie świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Proponowane jest też wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznaniu – z zachowaniem ciągłości – świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku.

Obecnie, w takiej sytuacji z dniem śmierci jednego z rodziców prawo do przyznanego świadczenia wygasa, gdyż jest to świadczenie osobiste, niezbywalne i niepodlegające dziedziczeniu – tłumaczy szefowa resortu rodziny.

Ile będą kosztować te zmiany?

W tym roku będzie to około 9,6 mld zł dodatkowych środków w budżecie programu „Rodzina 500+”. W latach kolejnych dodatkowy koszt finansowania programu bez kryterium dochodowego wyniesie około 20 mld zł. W sumie będzie to 41 mld zł rocznie – dodaje Elżbieta Rafalska.

500 zł na każde dziecko - co myślą Polacy?

Jak wynika z badania przeprowadzonego dla serwisu ciekaweliczby.pl na panelu Ariadna, rozszerzenie programu "500 plus" na każde dziecko, niezależnie od poziomu dochodu rodziców, wywołuje mieszane odczucia.

Nieco ponad połowa Polaków (53%) ocenia takie rozwiązanie jako sprawiedliwe społecznie. Ale jednocześnie większość jest zdania, że nie jest to w porządku, skoro brakuje pieniędzy na podwyżki dla nauczycieli oraz podniesienie świadczeń osobom niepełnosprawnym (61%).

Poczucie niesprawiedliwości budzi również fakt, że wypłata może objąć rodziny, których rodzice celowo nie chcą pracować, bo wolą utrzymywać się z zasiłków (68%). Połowie badanych (50%) nie podoba się fakt, że „500 plus” na każde, w tym na pierwsze dziecko będą otrzymywać wszystkie rodziny. Niezależnie od poziomu dochodów rodziców.

- Wyniki badania pokazują, że powiązanie wypłaty „500 plus” na każde dziecko z aktywnością zawodową rodziców czy wprowadzeniem kryterium dochodowego zyskałoby większe poparcie społeczne. Propozycja w obecnym kształcie, w sytuacji gdy brakuje pieniędzy dla nauczycieli czy osób niepełnosprawnych, budzi duże poczucie niesprawiedliwości, szczególnie wśród wyborców partii opozycyjnych. To może dodatkowo pogłębić podziały społeczne - mówi Alicja Defratyka, autorka projektu ciekaweliczby.pl.

Spośród osób, które uważają, że program „500 plus” powinien obejmować rodziny w zależności od dochodu, 17% twierdzi, że świadczenie na pierwsze dziecko nie powinno być wypłacane już przy dochodzie miesięcznym przekraczającym 1000 zł netto na osobę w rodzinie. Prawie co trzeci (32%) - że powyżej 2000 zł na osobę, a 16% – że powyżej 3000 zł na osobę.

foto główne: Natalya Zaritskaya on Unsplash

Tomasz Matejuk