Przejdź do treści

Akcje firm wydobywczych alternatywą dla złota i srebra

  • Mysaver 

Jedną z form inwestowania pośrednio w złoto może być zakup akcji spółek wydobywczych ten kruszec. Pamiętać jednak należy, że instrumenty udziałowe dotyczą obrotu papierami wartościowymi na rynku regulowanym – czym jest giełda.

Na wycenę akcji mają wpływ po części bieżący gracze, którzy inwestują swoje oszczędności w papiery udziałowe. Każdy inwestor natomiast dokonuje decyzji kupna bądź sprzedaży takiego waloru na podstawie danych makroekonomicznych, informacji wypływających bezpośrednio ze spółki. Należy również podkreślić, że gra na giełdzie wiąże się ze wzmożoną ekspozycją na ryzyko. Zdarza się też tak, że decyzje funduszy krajowych oraz zagranicznych, których udział w rynku jest znaczny a przez to wpływ ich na cenę akcji proporcjonalnie większy, mogą spowodować, że pojedynczy gracz w stosunkowo krótkim czasie znajdzie się po drugiej stronie rynku. Brak możliwości ingerencji w losy spółki (częste strajki pracowników kopalni, ryzyko braku płynności firm wydobywczych) stanowi kolejny punkt do zastanowienia.

Dwa główne indeksy

Chęć wejścia w skład akcjonariuszy konkretnej spółki wydobywczej powinno być poprzedzone wnikliwą analizą dwóch głównych branżowych indeksów.

AMEX Gold BUGS Index (HUI)

W skład, którego wchodzi 15 firm zajmujących się wydobyciem złota – został wprowadzony 15 marca 1996 roku. Busket Unhedged of Gold Stocks oznacza, że podmioty, które zaliczają się do tej grupy nie zabezpieczają innymi instrumentami finansowymi cen złota do okresu 1,5 roku. Brak hedingu wywołuje silną korelację notowań akcji tych spółek z aktualną wartością żółtego kruszcu. Indeks HUI wykonał imponujący rajd w górę z poziomu ok 38$ pod koniec 2000 roku do ponad 638 $ w sierpniu 2011 roku. Dla porównania indeks S&P500 obecnie zbliża się do porównywalnych wartości sprzed 12 lat.

W związku z silnym powiązaniem indeksu z londyńskimi cenami spot złota indeks sukcesywnie pnie się w górę. Spadek wartości cen kruszcu niestety powoduje znaczną przecenę papierów udziałowych firm wydobywczych co związane jest z ich mniejszą rentownością  Szczególnie widać to było pod koniec 2008 roku podczas załamania rynków związanego z brakiem płynności. Od lipca do drugiej połowy października 2008 indeks firm surowcowych spadł o niespełna 63% podczas gdy złoto zniżkowało o niecałe 24 %. W przypadku rajdu cen złota w kierunku północnym, akcje firm również sukcesywnie wzrastały. Widzimy tu jednak znaczne amplitudy. Firmy składające się na indeks niehedgowany pochodzą głównie z USA. Znaleźć jednak można również firmy z Ameryki Pd. i Kanady. Główni gracze na tym rynku to Newmont Mining Corp., Kinross Gold Corp., Goldcorp. Inc, Barrick Gold Corp., Coeur D Alene Mines Corp.

Drugim istotnym indeksem jest XAU

Notowany na filadelfijskiej giełdzie papierów wartościowych. Ten notowany od lat 70 – tych benchmark zawiera w swoim koszyku, także spółki, które stosują politykę hedgowania cen metali szlachetnych. Do grupy 16  przedsiębiorstw wchodzą również producenci srebra m.in. Silver Wheaton Corp., Silver Standard Resources Inc. czy Pan American Silver Corp. Teoretycznie indeks ten lepiej zachowuje się podczas bessy. W czasie wzrostów stopa zwrotu XAU jest jednak ograniczona.

Poniższy wykres obrazuje, różnice w zmienności cen akcji na przestrzeni 12 lat. Widoczna zwiększona zmienność cen na HUI w porównaniu indeksu XAU to główna przyczyna zabezpieczeń cen złota stosowanych przez niektóre firmy. Zmniejszone spadki okresów bessy kompensowane są relatywnie niższymi wzrostami w czasie hossy.

Od początku roku indeks HUI stracił 29,5 dolara, XAU został przeceniony o 6,93 dolara natomiast złoto wzrosło o ponad 106 dolarów. Wśród spółek z sektora złota najmniejsze straty w pierwszym kwartale 2012 roku odnotował New Gold Corp. (-0,72%), najgorzej wypadł Anglo Gold Corp. z wynikiem 3,22% pod kreską. Wśród firm wydobywających srebro Silver Wheaton Corp. uplasował się na plusie. Firma dała zarobić 3 USD na jednej akcji. Silver Standard Resources zamknął wynik ze stratą 3,19 USD na jednym walorze.

Tagi: