Amerykańskie stany starają się przywrócić złoty pieniądz

Arizona nie powtórzy na razie sukcesu stanu Utah. W ubiegły czwartek w Arizonie upadł projekt ustawy, która przewidywała, że wybijane w Stanach Zjednoczonych złote i srebrne monety oraz sztabki staną się legalnym środkiem płatniczym. W dwunastu innych stanach wciąż jednak nie ustają próby zalegalizowania użycia tych metali jako środka płatniczego.

Ze względu na rosnącą nieufność do polityki Rezerwy Federalnej, republikański senator Chester Crandell zainicjował ustawę, która miała przywrócić złotu i srebru status legalnego środka płatniczego. 8 kwietnia przeszła ona przez Izbę Reprezentantów, a 30 kwietnia stosunkiem 18-10 zaakceptował ją stanowy Senat. Barierą nie do przejścia okazała się jednak gubernator stanu Arizona, Jan Brewer, która zawetowała ustawę.

Gubernator przyznała, że „uzasadnione są obawy o dewaluację dolara w wyniku niezrównoważonego deficytu”, jednak zapisy ustawy są niejasne ze względów podatkowych: - Nie wiadomo na przykład, czy Arizona miałaby wyłączyć z opodatkowania dochód uzyskany dzięki transakcjom z użyciem monet i sztabek. Taki niesprawiedliwy przywilej podatkowy skutkowałby utratą stanowych wpływów.

Arizona nie jest jedynym stanem, który próbuje przywrócić moc Konstytucji Stanów Zjednoczonych, która w paragrafie 1, sekcja 10 mówi, że stany nie mogą wprowadzać jako środka spłaty zobowiązań niczego oprócz złotych i srebrnych monet.

Pierwszym stanem, któremu to się udało, było Utah. Od marca ubiegłego roku złote i srebrne monety wyprodukowane przez U.S. Mint nie są już tam traktowane jako aktywa inwestycyjne a jako waluta. Na drodze do uznania złotych i srebrnych monet za legalny środek płatniczy jest też 12 innych stanów. Jeszcze trzy lata temu, tylko w trzech stanach rozważano takie posunięcie. Republikanin Mike Pitts zaproponował w Karolinie Południowej system walutowy, który umożliwiałby używanie wszystkich monet niezależnie od miejsca ich wybicia. Republikanie ze stanu Waszyngton w styczniu zaprezentowali projekt podobnej ustawy. W tym samym kierunku zmierzają także m.in. stany Minnesota, Tennessee, Iowa, Karolina Południowa i Georgia.

Jak widać za oceanem nasilają się tendencje do przywrócenia złotego pieniądza. Czy to tylko tęsknota za stabilną walutą czy może oddolny ruch w kierunku przywrócenia parytetu złota?