Przejdź do treści

Analiza rynku złota 19-23/12/2011

  • Mysaver 

Po drastycznej korekcie, zapoczątkowanej 12 grudnia, cena złota spadła z poziomu 1711,04 do 1569,96 USD za uncję. Złoty kruszec obronił jednak w kolejnym tygodniu pułap 1600 USD. Z technicznego punktu widzenia, korekta była spowodowana przekroczeniem linii szyi we wcześniej ukształtowanej formacji głowy z ramionami. Korekta wyniosła – 141,4 USD.

Ubiegłotygodniowe przełamanie poziomu 200 sesyjnej średniej kroczącej wywołało wśród inwestorów wiele nerwowości. Cena najszlachetniejszego surowca w tym tygodniu wahała się w granicach od 1575,07 USD na początku tygodnia do najwyższej ceny z środowej sesji – powyżej 16400 USD.

Poniedziałek 19.12.2011

Cena otwarcia złota 1595,67 USD/oz ; Cena zamknięcia 1592,5 USD/oz (-0,2%)

Poniedziałkowa sesja w ogólnym rozrachunku nie wprowadziła większych zmian. Po kilku wzrostach i spadkach cena tego surowca uplasowała się na podobnym poziomie.

Europejski Bank Centralny o 10:00 czasu lokalnego ogłosił bilans płatniczy (saldo rachunku bieżącego za październik wyniósł -7,5 mld EUR). Równocześnie Włochy opublikowały bilans handlu zagranicznego za ten sam okres. Nastąpiła automatyczna deprecjacja dolara (para EUR/USD wzrosła z poziomu 13012 do 13027). To jednak w niewielkim stopniu wpłynęło na cenę uncji złota (wzrost o 1,37 USD).

Wydarzania popołudniowe w większym stopniu zaczęły kształtować cenę złotego kruszca. Wystąpienie o 16:30 przewodniczącego Europejskiego Banku Centralnego zachwiało notowaniami. Mario Draghi potwierdził niepewność perspektyw gospodarki europejskiej oraz podkreślił, że wzrost gospodarczy tłumi nerwowość na rynkach finansowych. Wskazał również, że inflacja zostanie utrzymana powyżej poziomu 2 % w średnioterminowym okresie . Na skutek tego można było dostrzec umocnienie się dolara przy jednoczesnym osłabieniu waluty europejskiej (Para EUR/USD spadła z pułapu 1,3028 do 1,2995 na koniec dnia). Złoto silnie powiązane z dolarem również zareagowało negatywnie. Pomimo późniejszego odbicia uplasowało się na poziomie 1592,5 USD.

Niewielki również oddźwięk na cenę złota wywołały informacje zza oceanu na temat indeksu rynku nieruchomości NAHG, który według prognoz wzrósł o 2 pkt i wyniósł 21 pkt. Wynki poniżej 50 pkt. jest nadal negatywny.

Wtorek 20.12.2011

Cena otwarcia 1592,5 USD/oz Cena zamknięcia 1614,48 USD/oz (+1,36%)

Wtorek przyniósł wzrost wartości żółtego surowca o 1,38 %. Mogliśmy zaobserwować mniejsze wahania cen w porównaniu do dnia poprzedniego. Cena na fixingu na poziomie 1592,5 USD. Pod koniec dnia cena wywindowana została do wartości 1614,48 USD za uncję. Obserwowaliśmy ewidentną dominację byków. Wszystko za sprawą pozytywnych informacji z Europy. Opublikowane o 10:00 dane na temat indeksu instytutu Ifo (wzrost z poziomu 106,6 do 107,2, prognoza 106,1)będące rzetelnym źródłem informacji na temat kondycji gospodarki Niemiec, spowodowały umocnienie waluty europejskiej (tym samym osłabienie dolara). Sprzedaż Hiszpańskich 3 i 6 miesięcznych bonów skarbowych po niższym koszcie (1,7% – 2,5%) podtrzymało dobre nastroje inwestorów. O godzinie 15:10 kurs EUR/USD wyniósł 1,3129. Deprecjacja dolara pomogła cenom surowców, w tym złocie.

Środa 21.12.2011

Cena otwarcia 1614,48 USD/oz Cena zamknięcia 1613,88 (-0.04%)

Środek tygodnia, po dużych zawirowaniach, uplasował cenę złota pod kreską (-0,04%). Wydarzenie na Starym Kontynencie odegrało kluczową rolę. Decyzja o wpompowaniu przez EBC w rynek pieniędzy (3 letnia pożyczka dla banków komercyjnych w wysokości 489 mld EUR) spowodowała, że para EUR/USD tuż przed 12:00 osiągnęła swój najwyższy poziom dnia – 1,3196. Chwilę później kurs drastycznie opadł. Analogicznie zachował się kurs złota. Po południu, ok. 14:15 uncja wyceniana była na pułapie 1614,2 USD.

Informacje napływające z Azji o utrzymaniu stóp procentowych Japonii na poziomie 0.1% spowodowały, że jen tracił na wartości w stosunku do dolara już do końca dnia. Wzrost parytetu USD/JPY nie był obojętny w stosunku do wyceny złota.

Czwartek 22.12.2011

Cena otwarcia 1613,88 USD/oz Cena zamknięcia 1605,57 USD/oz (-0,51%)

Dane, które napłynęły z amerykańskiego rynku o 14:30 na tematu PKB (annualizowany) oraz spadek liczby nowych bezrobotnych (do 364 tys – najlepszy wynki od I kwartału 2008 roku) spowodowały, że żółty surowiec zaczął tracić na wartości. Dominacja niedźwiedzi była widoczna do końca dnia. Cały czas na przeszkodzie wzrostu złota stał umacniający się dolar. Pod koniec dnia kurs tego metalu oscylował wokół wartości 1605 USD/oz. Roczny zwrot z inwestycji w złoty instrument nadal na poziomie kilkunastu procent (16,51%). To już 11 rok trwającej hossy na złocie.

Piątek 23.12.2011

Cena otwarcia 1605,57 USD/oz Cena na godz. 22:00 1603,07 USD/oz (-0,09%)

Poranne dane (7:30) z Francji o wzroście PKB za III kw. 2011 roku (0,3%) – niższe niż oczekiwano, wpłynęły na nieznaczne umocnienie się na parze EUR/USD. 40 min. później kurs złota ponownie przekroczył granicę 1612 USD/oz. W południe nadal złote kruszywo znajdowało się pod linią oporu wyznaczoną dołkami z końca września (1614,95 USD/oz) i drugiej połowy października (1639,27 USD/oz) bieżącego roku. Neutralne dane z rynku USA (m.in. dotyczące zamówień na dobra bez środków transportu) z godz. 14:30 spowodowały nieznaczną aprecjację dolara wobec Euro z poziomu 1,3046 EUR/USD do 1,3032. Koniec tygodnia okazał się spokojny na rynku metalu szlachetnego. Do końca roku jego wartość na londyńskiej giełdzie prawdopodobnie nie ulegnie większym wahaniom.