Analiza rynku złota 22-26.04.2013: To był najlepszy tydzień od stycznia 2012 roku

Światowi inwestorzy zainteresowali się gigantyczną przeceną złota z połowy marca i w tym tygodniu postanowili wykorzystać okazję i kupić metal po niższych cenach. Dzięki temu złoto zanotowało najlepszy tydzień od stycznia 2012 roku. Rynek obecnie wycenia uncję kruszcu na 1,454 tys. dolarów, czyli o około cztery procent więcej, niż na początku tygodnia.

Poniedziałek nie sugerował, że cena metalu odrobi niemal połowę ubiegłotygodniowych strat. Co prawda pierwszy dzień tygodnia zakończył się niewielką przewagą kupujących, to jednak już dzień później do głosu doszła strona podażowa, tnąc wartość surowca do poziomu poniżej 1410 dolarów za uncję. Następne dni przyniosły jednak duże umocnienie - zwłaszcza czwartek, kiedy uncja podrożała o około 38 dolarów.

W ujęciu całego tygodnia motorem wzrostów cen żółtego metalu były najnowsze wiadomości płynące z Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Instytucja podała, że Turcja, jeden z największych odbiorców surowca, wykorzystała ostatnie spadki cen metalu i kupiła go w kwietniu najwięcej od czerwca 2012 roku. Z danych MFW wynika również, że złoto cieszyło się też bardzo dużym zainteresowaniem wśród Rosjan, którzy zaczęli zwiększać swoje rezerwy jeszcze przed załamaniem w pierwszej części marca. Swój niewielki udział w zwyżce mieli też sami konsumenci, którzy chcąc wykorzystać niższe ceny, rzucili się do mennic i sklepów, wykupując zapasy złota.

Pod koniec tygodnia wsparciem dla cen okazała się też nienajlepsza publikacja Departamentu Handlu o Produkcie Krajowym Brutto w USA w pierwszym kwartale bieżącego roku. Amerykańska gospodarka nieznacznie przyspieszyła - ze zmiany PKB na poziomie 0,4 procent w czwartym kwartale 2012 roku do poziomu plus 2,5 procent. Wynik był niższy od prognoz ekonomistów którzy szacowali, że dynamika zamknie się na wysokości trzech procent. Z danych Departamentu płyną jednak dobre informacje na temat wydatków gospodarstw domowych, które stanowią aż 70 procent PKB za Oceanem. Te zaskakująco wzrosły w odniesieniu do czwartego kwartału o 3,2 procent, względem wcześniejszej dynamiki na poziomie 1,8 procent.

Inwestorzy w nadchodzącym tygodniu oczekują na dwa posiedzenia najważniejszych banków centralnych - amerykańskiego Fed i Europejskiego Banku Centralnego. Uwaga posiadaczy złota będzie w największej mierze skupiona na ocenach i projekcjach dotyczących rozwoju gospodarek oraz na planach prowadzenia polityki monetarnej. O ile w przypadku amerykańskiego banku centralnego próżno liczyć na większe zmiany w działającym programie QE3, to po fatalnych danych z najważniejszych gospodarek strefy euro rynek oczekuje, że Rada Prezesów EBC przegłosuje cięcie rekordowo niskich stóp procentowych o 25 punktów bazowych do poziomu 0,5 procent. Realizacja tego scenariusza mogłaby osłabić euro, a co za tym idzie - podnieść cenę wycenianego w dolarach złota.

Obciążeniem dla żółtego kruszcu w nadchodzącym tygodniu może być różnica, jaka utworzyła się pomiędzy cenami innych metali szlachetnych. Warto zwrócić uwagę zwłaszcza na srebro, które w ujęciu minionych dwóch tygodni odrobiło zaledwie siedem punktów procentowych od lokalnego minimum 16 kwietnia, czyli znacznie mniej, niż złoto. Może to skłonić inwestorów do próby zasypania dziury i otwarcia długich pozycji właśnie na srebrze, kosztem żółtego metalu.

Mennica Wrocławska