Przejdź do treści

Atencja do złota

Inwestowanie w złoto w Polsce

W ciągu ostatnich dziesięciu lat zmienił się pogląd ludzi i rządów na złoto. W efekcie wzrósł popyt i cena tego kruszcu.

Na naszych oczach dokonała się rewolucyjna zmiana myślenia w zakresie sposobu lokowania oszczędności. Wielu ludzi przekonało się, że inwestowanie w akcje, obligacje, fundusze, certyfikaty czy produkty strukturyzowane może przynieść duże straty. Kupowanie przewartościowanych nieruchomości doprowadziło tysiące Amerykanów do katastrofy finansowej. Skutkiem tego nastąpił wzrost zainteresowania inwestycjami alternatywnymi, do których należy złoto. W ciągu 10 lat popyt na złote sztabki i monety wzrósł dwa i pół razy – z 406 ton w 2006 roku do około tysiąca ton w 2015 roku. W ujęciu wartościowym oznacza to wzrost z 10 do 40 mld dolarów.

W minionej dekadzie ludzie zdali sobie sprawę ze słabości współczesnego systemu finansowego. Wpływ kryzysu z 2008 roku dla inwestycji w złoto było kluczowy. Do czynników, które spowodowały wzrost popytu na złoto należy też zaliczyć otwarcie nowych rynków. W szczególności w Chinach, gdzie w 2004 roku zniesiono zakaz posiadania złota, co dało możliwość swobodnego handlu. Dziś Chiny są liderem popytu jubilerskiego i inwestycyjnego.

Istotny wpływ na popyt miała też polityka monetarna banków centralnych, w szczególności Fed oraz osłabienie dolara amerykańskiego. Popytowi na złoto sprzyjał również kryzys w strefie euro a także wynik referendum w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Po latach euforii na rynkach finansowych nastąpiła refleksja. Na nowo zrozumiano, że liczy się tylko realne aktywo. I dlatego dziś popyt na złoto a także srebro jest zdecydowanie wyższy niż kilkanaście lat temu.

Ludzie mają pozytywne podejście do złota, jednak w niektórych detalach różni się ono w zależności od kraju. Dowodzą tego wyniki ankiety przeprowadzonej przez Światową Radę Złota (World Gold Council) wśród mieszkańców Indii, Chin, Stanów Zjednoczonych i Niemiec.
Największe zaufanie do złota w porównaniu z walutami wykazują mieszkańcy Indii – 63% oraz Chin – 61%. Mniejszy entuzjazm jest w USA oraz w Niemczech, gdzie złoto zamiast waluty wybrałoby odpowiednio 49% i 48% pytanych osób.

Także Azjaci częściej mówią, że złoto nigdy nie straci na wartości w długim terminie. Prym wiodą Indie, gdzie aż 72% ankietowanych opowiedziało się za złotem. Taki sam pogląd prezentuje 59% Chińczyków i Niemców oraz 43% Amerykanów.

Aż 70% Hindusów i 60% Chińczyków uważa, że posiadanie złota daje poczucie bezpieczeństwa. Odsetek ten jest niższy dla Niemiec (42%) oraz Stanów Zjednoczonych (37%).

W Chinach i Indiach około połowy inwestorów preferuje inwestycje krótkoterminowe, jako sposób na osiągniecie zysku. Natomiast w USA taki pogląd ma co trzeci a w Niemczech co czwarty inwestor.

Największą skłonność do podejmowania ryzyka poprzez spekulowanie na rynku złota wykazują Chińczycy (41%) a najbardziej ostrożni są Niemcy (11%). Niechętnie podejmują ryzyko również Amerykanie – 15%. Około 2/3 Chińczyków, Hindusów i Niemców oraz 58% Amerykanów uważa, że najlepiej jest inwestować długoterminowo. Skłonność do inwestowania w złoto zależy od osiąganych dochodów i ta prawidłowość dotyczy mieszkańców wszystkich badanych krajów.

Z analizy danych World Gold Council wynika, że największą atencją cieszy się złoto w krajach rozwijających się. Mieszkańcy Zachodu wprawdzie mają pozytywny stosunek do inwestycji w złoto jednak ich podejście jest bardziej umiarkowane i ostrożne, szczególnie w przypadku inwestycji o krótkim horyzoncie czasowym. Jednak wszyscy mają podobny pogląd co do zalet lokowania oszczędności w długim terminie. Wyniki rankingu świadczą więc o wysokiej pozycji złota w świadomości współczesnych społeczeństw, bez względu, czy jest to kraj rozwijający się, czy rozwinięty i nie ma większego znaczenia jego położenie geograficzne.

Tagi: