Przejdź do treści

Austriacy o standardzie złota

  • Mysaver 

W obliczu trwającego kryzysu finansowego pojawiają się pytania o kształt nowego ładu monetarnego. Książka Austriacy o standardzie złota wnosi istotny wkład w dyskusję, wskazując, że wiele współczesnych problemów sektora finansowego ma swoje źródło w odejściu od standardu złota i zamknięcia tzw. złotego okna w 1971 roku. Mennica Wrocławska z dumą występuje w roli mecenasa tego wielce interesującego wydania.

Na polskim rynku pojawiła się właśnie unikalna pozycja poruszająca temat, który w obliczu narastającego kryzysu papierowego pieniądza ponownie zyskuje na znaczeniu. Wydana przez Fundację Instytut Ludwiga von Misesa — w ramach serii Pod Prąd Głównego Nurtu Ekonomii — książka to zbiór tekstów takich autorów, jak: Richard M. Ebeling, Roger W. Garrison, Ron Paul, Joseph T. Salerno, Hans F. Sennholz, Murray N. Rothbard i Lawrence H. White. Autorzy ci jednoznacznie pokazują, że złoto może zastąpić inne waluty i znacznie lepiej od nich pełnić funkcję pieniądza.

Książka dostarcza szeregu teoretycznych uzasadnień tezy o szkodliwości monopolu menniczego w rękach kartelu banków centralnych; pokazuje, że prowadzi on do szeregu patologii, w tym do produkcji pieniądza bez pokrycia i konsumpcji na kredyt. Według autorów wprowadzenie waluty opartej na towarze, jakim jest właśnie złoto, doprowadzi do poprawy jakości pieniądza. Wskazują oni również na metody umożliwiające rozbicie wspomnianego kartelu banków centralnych. Jak zauważa w przedmowie do polskiego wydania główny ekonomista i fundator Instytutu Misesa, dr Mateusz Machaj, kartel ten można i warto rozbić.

System oparty na standardzie złota umożliwia wolną konkurencję między bankami, a co za tym idzie dostarczanie na rynek takich środków wymiany, jakich rzeczywiście potrzebują klienci. Takie rozwiązanie minimalizuje ryzyko występowania cykli koniunkturalnych, a także zapewnia stabilność cen.

Austriacy o standardzie złota

Autor: Praca zbiorowa, pod redakcją Llewellyna Rockwella

Seria wydawnicza: Pod Prąd Głównego Nurtu Ekonomii

Wydawnictwo: Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa,

Warszawa 2011