• Zlecenia maklerskie

  Zlecenie maklerskie zawiera oświadczenie woli zakupu lub sprzedaży instrumentów finansowych na określonych warunkach. Za pośrednictwem domów lub biur maklerskich trafiają na Giełdę. Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie inwestorzy zawierają ...
 • Indeksy giełdowe na GPW

  Miarą trendu na giełdzie są indeksy giełdowe. Umożliwiają one syntetyczną prezentację koniunktury całego rynku lub wybranej grupy spółek. Indeksy giełdowe są obliczane w oparciu o notowania określonej grupy instrumentów finansowych ...
 • Rynek złota w III kwartale 2017

  W trzecim kwartale bieżącego roku nastąpił niewielki spadek całkowitego popytu na złoto w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Zwiększyły się natomiast zakupy sztabek i monet. W III kwartale 2017 ...
 • Sesje na Giełdzie Papierów Wartościowych

  Na notowania cen instrumentów finansowych wpływają siły podaży i popytu. Ich przebieg jest regulowany i nadzorowany przez Giełdę. Systemy notowań Notowania akcji na sesjach giełdowych odbywają się w systemie: ciągłym ...
 • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

  Giełda to miejsce, gdzie spotykają się dwie grupy interesu, a także główny punkt koncentracji dla popytu i podaży instrumentów finansowych. Wszyscy uczestnicy rynku mają zapewnione jednakowe warunki zawierania transakcji oraz dostępu ...
 • Day trading

  Day trading jest to strategia krótkoterminowego inwestowania w instrumenty finansowe polegająca na otwieraniu i zamykaniu pozycji w tym samym dniu. Jedną z metod inwestowania na giełdzie jest zawieranie i zamykanie ...
 • Zastrzeganie dokumentów tożsamości

  Niedawno pisaliśmy o tym, że utrata dokumentów może słono kosztować. Dziś nieco szerzej o samym zastrzeganiu dokumentów tożsamości.  Utrata dokumentu tożsamości Podstawowymi dokumentami potwierdzającymi tożsamość są dowód osobisty, paszport, dokument ...
 • Kontrakty na różnice kursowe

  Kontrakt na różnice kursowe jest finansowym instrumentem pochodnym, którego wartość zależy od ceny określonych aktywów. Z punktu widzenia prawa kontrakt na różnice kursowe (ang. Contract for Differences, „CFD”) jest to ...
 • Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego

  Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego rozpoznaje spory między instytucjami finansowymi a ich klientami. Każdy klient instytucji finansowej, który czuje się przez nią pokrzywdzony może zwrócić się do Sądu Polubownego ...
 • Przelewy zagraniczne SEPA

  Powstanie SEPA ma istotny wpływ na funkcjonowanie europejskiego systemu rozliczeniowego. System ten umożliwia realizację przelewów transgranicznych szybko i tanio. SEPA (ang. Single Euro Payment Area) jest to strefa Jednolitego Obszaru ...