Gdzie sprzedać złoto?

Bank Anglii oddał już nasze złoto… komuś innemu?

W sobotnim odcinku programu Keiser Report gościem Maxa Keisera był Alasdair Macleod, szef działu badawczego GoldMoney. Mówił w nim o złocie przechowywanym w skarbcu Banku Anglii (gdzie swoje złoto przechowuje również Polska), którego stan w ostatnich kilku miesiącach prawdopodobnie zmniejszył się o 1 300 ton. Do takiego wniosku doprowadziło go zestawienie dwóch podanych przez Bank Anglii informacji.

Według Raportu rocznego 2013 na 28 lutego w skarbcu Banku Anglii znajdowało się złoto o wartości 210 mld funtów (s. 18 raportu). Biorąc pod uwagę ówczesne notowanie pary walutowej GBP/USD (1,516) oraz cenę złota (1578,5 USD/oz), odpowiada to 504 212 sztabkom o wadze 400 uncji. A. Macleod mówił o 505 tys. sztabek, można więc uznać, że różnica wynika z zaokrąglenia danych lub samego wyniku. W przeliczeniu na tony będzie to 6283 ton złota.

Druga informacja pochodzi z wydanej na początku lipca przez Bank Anglii aplikacji na urządzenia mobilne, która umożliwia odbycie wirtualnej wycieczki po tym banku centralnym. Oprócz widoków z wnętrz Banku Anglii, zawiera ona ciekawostki na jego temat. Będąc w skarbcu, przeczytamy m.in.: „W naszym skarbcu znajduje się ponad 400 000 złotych sztabek. Bank przechowuje złoto brytyjskiego rządu, innych banków centralnych z całego świata oraz członków London Bullion Market Association. Do Banku Anglii należy tylko niewielka część tego złota…

Wspomniane sztabki również ważą 400 uncji (ok. 12,5 kg). Bank Anglii nie podał niestety dokładnej liczby przechowywanych sztabek. A. Macleod założył, że jest to nieznacznie więcej niż 400 tys. Na tyle nieznacznie, że pominął to w swoich obliczeniach, co pozwoliło mu stwierdzić, że od daty publikacji raportu ilość złota w skarbcu Banku Anglii zmniejszyła się o 1 300 ton. W niecałe pięć miesięcy stan skarbca zmniejszył się więc z 6 283 ton do ok. 4 980 ton, czyli właśnie o 1 300 ton.

A. Macleod uważa, że taka ilość złota opuściła Bank Anglii i trafiła na rynek, by zaspokoić wzmożony popyt na fizyczne złoto, jaki pojawił się po kwietniowej obniżce ceny. Takie zrównoważenie popytu podażą złota przechowywanego w Banku Anglii miało zapobiec szybkiemu odbiciu się ceny w górę. Odpływ złota z magazynów Comexu czy funduszy ETF nie byłby zdaniem Macleoda wystarczający, by zaspokoić ten popyt i utrzymać niską cenę złota.

Te informacje są jeszcze ciekawsze w związku z tym, że również polskie rezerwy złota przechowywane są (wciąż?) właśnie w skarbcu Banku Anglii (więcej o polskim złocie w Anglii na stronie akcji „Oddajcie nasze złoto”). Uszczuplenie jego stanu o 1 300 ton oznacza, że ze skarbca zniknęło również złoto, które nie było własnością Wielkiej Brytanii, ponieważ posiada ona tylko 310 ton złota.