Duet dobrej dywersyfikacji

Bank of America: złoto po 3 000 USD w ciągu 18 miesięcy

Analitycy Bank of America w ostatnich dniach podnieśli swoje prognozy dla cen złota. Ich zdaniem żółty kruszec w ciągu 18 miesięcy może osiągnąć nowe historyczne maksimum na poziomie 3 000 USD.

Mysaver poleca:

Średnia cena złota w przyszłym roku kształtować się ma na poziomie 2 063 USD, zaś do końca 2021 roku osiągnąć na poziom 3 000 USD. Przyczyną takiego stanu rzeczy ma być zarówno kurcząca się gospodarka, jak i gwałtowne wzrosty wydatków fiskalnych i rosnące bilanse banków centralnych, które mają w tym czasie podwoić się.

Analitycy BoA ostrzegają, że bilans FED wyrażony jako procent PKB może wzrosnąć w tym roku do 40 proc. W ubiegłym tygodniu pojawiły się informacje, że osiągnął on obecnie rekordowy poziom 6,42 bln USD, czyli ponad 50 proc. więcej, niż w pierwszym tygodniu marca.

Poza tradycyjnymi podstawami popytu i podaży złota, na niespotykaną skalę powracają także represje finansowe. Stopy procentowe w USA i w większości gospodarek krajów G-10 będą utrzymywać się na poziomie zerowym lub poniżej zera przez długi czas.

W ostatnim czasie nastroje inwestorów nieco polepszyły się, jednak – zdaniem analityków BoA – wciąż przewaga jest po stronie złych wiadomości. Ekonomiści przewidują 30-procentowy spadek amerykańskiego PKB w drugim kwartale, co jest skutkiem zamknięcia firm i pozostania wielu Amerykanów w domach.

Obserwowane obecnie dodatnie korelacje akcji i złota świadczyć mogą o tym, że rynki akcji nie osiągnęły jeszcze swojego pełnego dna, a jednocześnie, że złoto nie osiągnęło jeszcze swoich pełnych możliwości. Sytuacja będzie się pogarszać wraz z przedłużającym się stanem zamknięcia gospodarki.

Źródło: https://www.kitco.com/news/2020-04-21/Bank-of-America-calling-for-3-000-gold-in-18-months.html