Banki w Europie

Aż trudno uwierzyć, że Polska może w czymś wyprzedzać Szwajcarię. Choć jest to jest kraj, który słynie z doskonale rozwiniętego sektora bankowego, to w Polsce znajduje się więcej banków. Wyprzedzamy pod tym względem również Włochy, których tradycje gospodarcze są nierozerwalnie związane z bankowością. Jak długo będzie utrzymywał się ten trend?

W samej Szwajcarii na koniec 2017 roku, działało 253 banków, 2 683 placówki i 7 046 bankomatów. Ponadto banki w Szwajcarii obsługują 230 oddziałów za granicą.

Czytaj także: Kryzys zaufania na polskim rynku kapitałowym

Od 2008 roku liczba banków w Unii Europejskiej maleje w wyniku fuzji (łączenia się przedsiębiorstw) w sektorze bankowym. Wpływa na to również rozwój technologii i bankowości internetowej. W 2016 roku w UE było 6 596 banków, tj. o 23% mniej niż w 2008 r. Najwięcej banków było w Niemczech (26% ogółu w UE), a następnie w Polsce (10%), Austrii i we Włoszech (po 9%), co oznacza, że ponad połowa wszystkich banków w Unii działała w tych czterech krajach.

Źródło: www.statista.com

W 2016 sektor bankowy zatrudniał 2,8 miliona osób w całej Unii Europejskiej. Największa liczba zatrudnionych była w Niemczech (22% ogółu w UE), a następnie we Francji i w Wielkiej Brytanii (po 14%) oraz we Włoszech (11%). W Polsce w 2016 roku było zatrudnionych 173 043 osób w sektorze bankowym, co stanowiło nieco pond 6% pracujących w tej branży w UE.

W 2017 roku, najwięcej placówek bankowych zamknięto w Niemczech, we Włoszech, na Węgrzech i w Austrii. Jednak były kraje takie jak Wielka Brytania i Szwecja gdzie liczba instytucji kredytowych wzrosła. Jak wynika z raportu The European Banking Federation - liczba oddziałów banków w UE w 2017 roku zmniejszyła się do około 183 000. Co oznacza, że zamknięto około 5900 oddziałów, stanowi to spadek o 3,1%. Przez ograniczenie liczby oddziałów branża może zwiększać wydajności przy jednoczesnym zwiększaniu zyskowności.

Czytaj także: O ratowaniu banków, czyli dyrektywa BRRD

Jak wynika z raportu przygotowanego przez GUS i Eurostat - aktywa sektora bankowego w UE w 2016 roku, wynosiły 43 200 miliardów euro, co odpowiadało 290% PKB Unii Europejskiej. W Polsce na koniec grudnia 2018 roku aktywa sektora bankowego osiągnęły wartość 1,9 bln zł i były wyższe od stanu na koniec grudnia 2017r. o 119,4 mld zł tj. o 6,7% - podaje KNF.

W 2017 roku krajami z największymi aktywami były Wielka Brytania (8 900 miliardów euro, 371% PKB tego państwa), a następnie Francja (8 300 miliardów euro, 374% PKB tego państwa), Niemcy (7 800 miliardów euro, 248% PKB tego państwa) i Włochy (3 900 miliardów euro, 233% PKB tego państwa). Do czołówki największych europejskich banków należy brytyjski bank HSBC i francuskie banki BNP Paribas i Crédit Agricole.

Aktywa polskiego sektora bankowego wynosiły 444,857 milionów euro w 2016 roku. Natomiast kraje z największym udziałem aktywów bankowych w proporcji do PKB to - Luksemburgu (1 993%), Cypr (475%), Malta (454%), Irlandia (390%) i Dania (383%).

Jak wynika z raportu „Polska bankowość w liczbach - III kwartał 2018” systematycznie przybywa kont i kart płatniczych, również tych, które zainstalowane są w smartfonach i zegarkach. Jesienią minęło 20 lat od rozpoczęcia bankowości internetowej w Polsce. Na koniec września 2018 z tego kanału korzystało 17 mln klientów. Coraz większą popularnością cieszy się też bankowość mobilna – ma już 10,5 mln użytkowników.

Rosnąca popularność kanałów elektronicznych powoduje zmniejszanie się liczby palcówek i miejsc pracy w bankach. W Polsce na koniec III kwartału 2018 roku w bankowości pracowało o 3,4 tys. osób mniej niż w analogicznym okresie 2017 roku. Tylko w dwóch bankach w ciągu roku nie ubyło placówek.

Czytaj także: Afera KNF - czy nasze pieniądze są bezpieczne w banku?

W Polsce najwięcej klientów ma PKO BP – 9,7 mln, drugie miejsce zajmuje Pekao (5,5 mln),a trzecie ING (4,8 mln ) - wynika z raportu przygotowanego przez PRNews.pl i Banier.pl.

Źródło: Polska bankowość w liczbach - III kwartał 2018

Photo by Floriane Vita on Unsplash