Bankier.pl: Rewolucja grudniowa - QE3 będzie rozszerzone

Od stycznia Rezerwa Federalna przyspieszy dodruk pieniądza z 40 do 85 mld dolarów miesięcznie. Ponadto sprecyzowano parametry gospodarcze, przy których będzie kontynuowane ilościowe poluzowanie polityki monetarnej (QE). To rewolucyjna zmiana w prowadzeniu polityki Fed-u.

Grudniowy komunikat Komitetu Otwartego Rynku dokonał rewolucyjnych zmian w sposobie prowadzenia polityki pieniężnej przez Rezerwę Federalną. Fed po raz pierwszy oficjalnie przyznał, że jego celem jest utrzymanie inflacji na poziomie 2% rocznie. Do tej pory amerykański bank centralny nie miał wprost zadeklarowanego celu inflacyjnego.

Drugą rewolucją jest uzależnienie utrzymywania zerowej stopy funduszy federalnych od parametrów gospodarczych. FOMC obiecał utrzymanie stopy w przedziale 0,0-0,25% tak długo, jak stopa bezrobocia nie spadnie poniżej 6,5% (obecnie wynosi 7,7%), a prognozowana w horyzoncie 12-24 miesięcy inflacja nie przekroczy 2,5%. To oznacza, że skrajnie ekspansywna polityka monetarna w Stanach Zjednoczonych najprawdopodobniej zostanie utrzymana przez następne kilka lat. Te warunki zastąpiły obietnicę pozostawienia zerowych stóp procentowych przynajmniej do połowy 2015 roku.

Bardziej oczekiwaną zmianą było zastąpienie tzw. operacji Twist przez nowy program skupu obligacji. Wygasająca operacja wydłużenia portfela obligacji skarbowych (Fed sprzedawał papiery krótkoterminowe a kupował długoterminowe) zostanie zastąpiona bezpośrednim skupem długoterminowych papierów skarbowych za 45 mld USD miesięcznie. To istotna różnica, bowiem nowy program w przeciwieństwie do poprzedniego będzie prowadził do wzrostu podaży pieniądza.

Oprócz tego Rezerwa Federalna będzie prowadzić zapowiedziany we wrześniu program skupu obligacji hipotecznych za 45 mld USD miesięcznie. Ponadto Fed będzie reinwestował odsetki i kapitał z zapadających obligacji w nowe papiery skarbowe.

Choć rozszerzenie QE3 było oczekiwane przez analityków, to inwestorzy pozytywnie przyjęli ten rewolucyjny komunikat FOMC. Po jego publikacji amerykańskie indeksy wystrzeliły w grę i o godzinie 19:00 S&P500 oraz Dow Jones zwyżkowały po 0,5-0,6%. Dolar osłabił się względem euro, które osiągnęło cenę 1,30945 USD. W górę poszły też notowania złota – za uncję żółtego metalu trzeba było zapłacić niemal 1.720 dolarów.

K.K.