Bankier.pl: Szwajcarzy założą bankowi centralnemu złote kajdany?

Mocna pozycja referendum w szwajcarskim systemie politycznym może sprawić, że Helweci zaskoczą świat finansów. Pod ogólnonarodowe głosowanie poddany zostanie projekt radykalnie ograniczający możliwość dysponowania krajowymi rezerwami złota przez bank centralny.

Szwajcarska Partia Ludowa (SVP) domaga się rozpisania ogólnokrajowego referendum w sprawie zakazania bankowi centralnemu sprzedaży krajowych rezerw złota oraz zobowiązania go do utrzymywania 20% aktywów w formie kruszcu, którego całość miałaby być przechowywana na terenie kraju. Pod wnioskiem zebrano już 100 tys. podpisów, co oznacza, że referendum będzie musiało się odbyć.

Politycy z SVP motywują swój wniosek tym, że ich propozycje zostały wielokrotnie odrzucane podczas głosowań w parlamencie. Dodatkowo w treści manifestu „Ratujmy szwajcarskie złoto” partia ostrzega przed powtórką scenariusza z minionej dekady.

Złota wyprzedaż

Obecnie rezerwy Szwajcarskiego Banku Centralnego wynoszą 1040,1 ton, choć jeszcze 13 lat temu było to 2590,18 ton złota. Powodem wyprzedaży było przyjęte przez banki centralne porozumienia krajów Zachodu (tzw. CBGA) w sprawie ograniczenia swoich rezerw złota.

W efekcie tych ustaleń w latach 2000-2012 Szwajcaria sprzedała 1550 ton, Francja 589 ton, Holandia 299 ton, Wielka Brytania 278 ton, Hiszpania 241 tony, Portugalia 224 tony, Austria 127 ton, a Niemcy 77 ton złota. Dla porównania w tym samym okresie liderami wśród kupujących były Chiny (659 t), Rosja (535 t), Turcja (243 t), Indie (200 t) i Arabia Saudyjska (180 t).

Choć podpisy pod wnioskiem zebrano relatywnie szybko, procedura poddania sprawy pod ogólnonarodowe głosowanie może zająć kilka lat. Jak stwierdził rzecznik szwajcarskiego rządu, maksymalny czas zwłoki dopuszczany przez prawo to 42 miesiące.

mz