Przejdź do treści

Bankowanie poza bankiem? Polacy mówią „nie”

93 proc. Polaków nie założyłoby konta w instytucji spoza sektora finansowego, a 76 proc. nie udostępniłoby informacji o sobie i swoim koncie firmie niebędącej bankiem – wynika z badania przeprowadzonego przez IBRiS na zlecenie Banku Millennium.

Europejska dyrektywa PSD2 (Payment Services Directive) wprowadza możliwość świadczenia dwóch ważnych usług bankowych przez firmy zewnętrzne, tzw. Third Party Providers, które mogą być dowolnymi firmami również spoza sektora finansowego. Te usługi to dostęp do zagregowanej informacji o stanie rachunków bankowych oraz realizacja płatności internetowych w imieniu klienta.

W obu przypadkach posiadacz konta musi „dobrowolnie, świadomie i jednoznacznie” udostępnić firmie zewnętrznej swoje dane osobowe i szczegóły rachunku, a Ustawa o ochronie danych osobowych RODO wzmacnia kontrolę klienta nad własnymi danymi.

Mimo daleko idącej gotowości Polaków do zmian w sposobie korzystania z banków, nie widać jej zupełnie w decyzjach dotyczących udostępniania danych firmom spoza sektora finansowego. Dziś zaufanie i lojalność w stosunku do banków są bardzo wysokie – podkreśla Wojciech Rybak, członek zarządu Banku Millennium.

Czytaj także: Bezpiecznie jak w banku? Nie po GetBack

Dane udostępniamy niechętnie

Jak wynika z badania #finanseprzyszlosci, 82 proc. badanych nie jest skłonna w ogóle przekazać swoich danych osobowych usługodawcom pozabankowym, nawet w zamian za określone profity. W przypadku osób, które udostępniłyby dane, blisko 10 proc. zrobiłoby to za odpowiednią opłatą, 6 proc. z powodu lepszej oferty, a niespełna 5 proc. w zamian za lepszą jakość usług.

A aż 94 proc. nie zgodziłoby się na to, by pośrednicy w płatnościach przez internet mieli stałą możliwość zalogowania się do konta, nawet jeśli ułatwiłoby to proces sprzedaży.

fot. Bank Millennium

Polacy nie chcą bankować poza bankiem

Zgodnie z nową regulacją PSD2, dostęp do rachunku może uzyskać dowolna firma – zarówno klasyczna instytucja finansowa, jak i dowolny usługodawca cyfrowy. Czyli np. sklep, sieciowa kawiarnia, operator komórkowy, portal społecznościowy itd.

Wiedza na temat korzystania z usług bankowych w innych miejscach niż banki jest na razie niska – Polacy pytani o taką możliwość odpowiadali, że nic o niej nie wiedzą, a o zarządzaniu własnymi finansami w instytucji niebankowej wypowiadali się z niechęcią – tłumaczą autorzy badania #finanseprzyszlosci.

Czytaj także: Kryzys zaufania na polskim rynku kapitałowym

77 proc. respondentów w ogóle nie słyszało o możliwościach, jakie niesie ze sobą dyrektywa PSD2 i RODO, jedynie co piątemu obiło się coś o uszy. 93 proc. pytanych nie podjęłoby decyzji o założeniu konta w instytucji niebędącej bankiem bądź nie jest przekonana do takiego pomysłu.

A gdyby decyzję odłożyć o 10 lat, w 2028 roku nadal zdecydowana większość badanych nie otworzyłaby rachunku poza tradycyjną instytucją finansową (87 proc.). Tylko 6 proc. byłoby zdecydowanie na „tak”.

fot. Bank Millennium

5 mln klientów zmieni bank?

Jak wynika z niedawnych szacunków ekspertów Deloitte, ponad 5 mln polskich klientów, w ślad za wprowadzeniem w życie dyrektywy PSD2, może zmienić bank.

Duża grupa klientów, która wciąż odwiedza oddziały banków, uznaje bankowość internetową lub mobilną za zbyt kłopotliwą. Zazwyczaj osoby te uważają, że wdrożenie innej metody korzystania z usług bankowych będzie czasochłonne i skomplikowane. Innym argumentem hamującym przed zmianą jest obawa, że kanały cyfrowe nie spełnią wszystkich oczekiwań związanych z funkcjonalnością i pozytywnym doświadczeniem użytkownika. Dlatego nazwaliśmy ich „zakładnikami oddziałów”. W Polsce odsetek takich klientów wynosi 20 proc., czyli 5,2 mln osób, w Europie Środkowej jest ich w sumie ponad 11 milionów – mówi Grzegorz Cimochowski, partner Deloitte.

Zdaniem ekspertów, instytucje finansowe, które dobrze wykorzystają możliwości, które daje unijna dyrektywa PSD2, mogą przejąć tych klientów oferując usługi niedostępne w ich głównym banku. Jak wynika z przeprowadzonego przez Deloitte badania „PSD2: Voice of the Consumer” nie będzie to jednak proste, ponieważ 43 proc. ankietowanych deklaruje, że czułoby się niekomfortowo w sytuacji dzielenia się informacjami o swoim koncie z instytucjami innymi niż ich dotychczasowy bank.

fot. Deloitte

Niemal co drugi Polak nie zrezygnowałby ze swojego banku

Z kolei z badania #finanseprzyszlosci wynika, że w ciągu najbliższych 10 lat raczej nie czeka nas exodus klientów z banków.

Na płatności i otwieranie rachunków poza systemem bankowym nie ma w tej chwili społecznego przyzwolenia. Główne powody, dla których respondenci preferują banki to zaufanie, pozytywne doświadczenia w kontaktach z nimi i lojalność. Badani są przekonani, że w bankach ich pieniądze i dane są w pełni bezpieczne – wiek i płeć w żaden sposób nie różnicuje odpowiedzi – tłumaczą autorzy badania.

Jak już wspominaliśmy, 93 proc. Polaków nie założyłoby konta w instytucji niebędącej bankiem. A wśród nich ponad 43 proc. nie zrezygnowałoby ze swojego banku niezależnie od zachęt stosowanych przez sklepy, operatorów komórkowych czy inne podmioty niefinansowe. Co piąty reprezentant byłby skłonny to zrobić jedynie w przypadku otrzymania lepszej ceny. Co dziesiąty z powodu wygody lub bliskości placówki.

Na pytanie „Dlaczego pozostałby Pan/i w banku, proszę o wybranie jednej odpowiedzi, która najlepiej do Pani/a pasuje”, 25,5 proc. badanych odpowiedziało, że ma zaufanie tylko do banku. 22 proc., że ichh doświadczenia z bankami są pozytywne, a co piąta osoba stwierdziła, że „w banku moje pieniądze i dane osobowe są bezpieczne”.

W grupie osób, które założyłyby konto w instytucji niebankowej (6,6 proc. ogółu badanych), najpopularniejszą alternatywą okazał się operator telekomunikacyjny. Gotowość otwarcia konta właśnie tam deklaruje 63 proc. badanych. Kolejne miejsce zajmuje dostawca prądu, a z usług finansowych kawiarni sieciowej lub Facebooka zdecydowałby się korzystać 14 proc. respondentów. Za 10 lat byłoby to już blisko 30 proc. z nich.

fot. Bank Millennium

foto główne: jarmoluk, pixabay.com, CC0