Belgia woli trzymać swoje złoto w kraju


Narodowy Bank Belgii ogłosił w poniedziałek, że 25 ton jego rezerw złota znajduje się na wypożyczeniu w bankach bulionowych. Stanowi to ok. 10 procent belgijskich rezerw, które wynoszą 227,5 ton.

Wielkość pożyczonych rezerw złota zmniejszyła się z 84,3 ton w grudniu 2011 r. do średnio 48,1 ton w 2012 r. zarówno dzięki upłynięciu terminu spłaty, jak i ze względu na wcześniejszy zwrot części pożyczonego kruszcu – informuje GoldCore.com.

Przystąp do Klubu Goldenmark

Członek Rady Dyrektorów Narodowego Banku Belgii, Jean Hilgers powiedział, że jeszcze w tym roku nastąpi dalsze zmniejszenie wielkości pożyczonych rezerw. Zdaniem Marka O’Byrne’a, dyrektora Gold Investment, Narodowy Bank Belgii ma świadomość problemów, jakie z odzyskaniem swojego złota ze Stanów Zjednoczonych mają Niemcy, dlatego może się starać o jego przedterminowy zwrot.

Belgia jest jednym z państw, których bank centralny sprzedał znaczne ilości złota w latach 90., tuż przed wprowadzeniem euro. Swoje złoto w tamtej dekadzie w dużych ilościach sprzedawały również banki centralne Argentyny, Australii, Kanady, Holandii i Wielkiej Brytanii. Trafiało ono bezpośrednio do innych banków centralnych lub stanowiło bazę dla instrumentów pochodnych tworzonych za pośrednictwem banków bulionowych.

Złote monety dostępne od ręki!

Największe spadki cen złota od 1996 r. zbiegały się z ogłoszeniami o sprzedaży tego kruszcu przez banki centralne. Z wyjątkiem Banku Anglii, wszystkie z nich informowały o sprzedaży złota po fakcie dokonania transakcji. W przypadku Banku Anglii ówczesny Kanclerz Skarbu, Gordon Brown ogłaszał sprzedaż rezerw złota zanim dochodziło do aukcji, przez co zaniżał jego cenę do wieloletniego minimum.

The Gold Anti-Trust Action Committee (GATA) uważa, że sprzedaż złota nie miała na celu dywersyfikacji rezerw walutowych, a obniżenie jego ceny i zmniejszenie zaufania społecznego do złota jako do środka przechowania wartości, by zwiększyć zaufanie do dolara, nadchodzącego euro i innych walut fiat.

W latach 90. Belgia sprzedała ok. 1000 ton złota, czyli czterokrotnie więcej niż wynosi obecny poziom jej rezerw. Zmniejszyły się one z 33,7 mln uncji 31 grudnia 1988 r. do 5,7 mln uncji 31 marca 1998 r., czyli o 83 procent w mniej niż 10 lat.

Od 1989 r. Narodowy Bank Belgii sprzedawał złoto pięciokrotnie. W marcu 1989 r. ogłosił, że sprzedał 127 ton. W czerwcu 1992 r. ogłosił, że sprzedał 202 tony. W kwietniu 1995 r. ogłosił, że sprzedał 175 ton, by zwiększyć swoje rezerwy w walutach obcych. W marcu 1996 r. Belgia ogłosiła sprzedaż kolejnych 203 ton złota. Miało to na celu zmniejszenie jego udziału w całości rezerw do poziomu, który ułatwiał uczestnictwo Narodowego Banku Belgii w procesie integracji europejskiej dzięki temu, że odpowiadał zawartości złota w rezerwach państw członkowskich Unii Europejskiej. W marcu 1998 r. ogłoszono ostatnią sprzedaż. Tuż przed wprowadzeniem euro i Unii Walutowej Belgia pozbyła się 299 ton złota, z których zysk przeznaczyła na spłatę długu publicznego w walutach obcych.

Tagizłoto