Przejdź do treści

Bogatych Polaków portret własny. Ile zarabiają, jak spędzają czas, w co inwestują?

Bogaci Polacy pracują średnio 10 godzin dziennie, wolny czas spędzają z rodziną, ale nie przed telewizorem, a swój kapitał inwestują przede wszystkim na rynku nieruchomości – wynika z badania przeprowadzonego przez firmę KPMG.

Jak wskazuje ósma edycja badania na temat rynku dóbr luksusowych, liczba dobrze zarabiających Polaków (czyli zarabiających miesięcznie powyżej 7,1 tys. złotych brutto) w 2017 roku przekroczy 1,1 mln, a ich łączny dochód wyniesie 249 mld złotych.

Zgodnie z naszymi prognozami z ubiegłych lat, liczba dobrze zarabiających osób mieszkających w Polsce w 2016 roku przekroczyła 1 mln. W tym roku spodziewamy się, że osób zarabiających powyżej 85 tys. zł brutto rocznie będzie już nieco ponad 1,1 mln. Rośnie również liczba polskich HNWI, czyli osób których majątek netto wart jest więcej niż 1 mln dolarów. W 2017 jest ich już 57 tys., z czego 203 osoby są w posiadaniu majątku większego niż 100 milionów dolarów – mówi Andrzej Marczak, partner w KPMG w Polsce.

Jak podkreślają eksperci, w 2017 roku liczba Polaków zaliczających się do kategorii HNWI (ang. high net worth individuals) wzrosła o niemal 16 tys. osób. Na wzrost aktywów netto Polaków miały wpływ przede wszystkim rosnące kursy akcji spółek na giełdzie.

Bogaty Polak, czyli kto?

KPMG przeprowadziło także badanie na próbie blisko 100 bogatych Polaków, których miesięczne dochody brutto wynoszą minimum 20 tys. złotych.

Większość ankietowanych uważa, że do ich zawodowych i finansowych sukcesów przyczyniła się przede wszystkim ciężka praca i odpowiednie cechy charakteru – inteligencja oraz samodyscyplina. Dla 81% ankietowanych wysokie zarobki są powiązane z koniecznością podejmowania ryzyka. Z kolei 60% bogatych Polaków uznaje, że pieniędzmi należy się dzielić z innymi, pod warunkiem, że sami będą mogli decydować o beneficjentach pomocy.

Bogaci Polacy wierzą w merytokrację i wysoką mobilność społeczną, a zatem uważają, że bardziej liczą się kompetencje, chęci i cechy charakteru niż kontakty czy pochodzenie. Według ankietowanych indywidualne zasługi i szczęście są ważniejsze na drodze do sukcesu od uwarunkowań zewnętrznych, jak sytuacja społeczno-ekonomiczna kraju. Paradoksalnie jednak ci sami bogaci Polacy nie są przekonani, czy rynek jest mechanizmem, który sprawiedliwie wycenia pracowników. Chociaż większość badanych uważa, że pieniądze są dobrym miernikiem sukcesu, opinie co do tego, czy wysokość zarobków jest adekwatna do włożonego wysiłku, są podzielone – tłumaczy Andrzej Marczak.

Ile i gdzie pracują bogaci?

Największa liczba bogatych Polaków (40% wskazań) pracuje średnio 10 godzin dziennie. Co czwarty badany zadeklarował, że pracuje 8 godzin, a 15% ankietowanych w pracy spędza 9 godzin dziennie. Zaledwie co 10 ankietowany przyznał, że pracuje więcej niż 12 godzin dziennie.

Większość badanych zalicza się do najwyższej (41%) i średniej (30%) kadry kierowniczej. Wśród respondentów znaleźli się również prywatni przedsiębiorcy (19%) oraz pracownicy umysłowi (8%) i przedstawiciele wolnych zawodów (2%).

Przynależność do elity pozwala zrozumieć stosunek ankietowanych do pracy. Polacy, których zarobki przekraczają 20 tys. zł brutto miesięcznie, postrzegają swoją pracę przede wszystkim jako źródło utrzymania (77%), ale wyraźnie widać, że nie jest ona dla nich tylko obowiązkiem. Dla ponad 6 na 10 ankietowanych praca to szansa na samorealizację, zaś dla 37% to okazja do poznawania nowych ludzi – wyliczają autorzy badania.

Jak dodają, biorąc pod uwagę, że ankietowani to w dużej mierze kadra kierownicza, nie dziwi, że dla 29% praca jest źródłem stresu. Nie zmienia to jednak faktu, że dla prawie takiego samego odsetka (28%) respondentów praca to pasja.

Bogaty Polak telewizji nie ogląda

Po 10-godzinnym dniu pracy bogaci Polacy poświęcają wolny czas rodzinie – 6 na 10 respondentów spędza z nią 2–3 godziny dziennie, zaś 23% ankietowanych powyżej 3 godzin.

Innymi popularnymi rozrywkami jest przeglądanie internetu (do 1 godziny – 67%, 2–3 godziny – 29%) oraz czytanie książek lub gazet (do 1 godziny – 73%, 2–3 godziny – 12%). Prawie połowa ankietowanych nie ogląda w ogóle telewizji (47%) ani filmów czy seriali (44%). Czterech na dziesięciu badanych nie korzysta zaś z mediów społecznościowych.

Na co bogaci wydają pieniądze?

Jak wynika z badania, bogaci pragmatycznie podchodzą do wydawania pieniędzy i w większości nie trwonią ich na ekscentryczne rozrywki czy usługi.

Większość osób regularnie korzysta z usług pomocy domowej (65%). Prawie co czwarty posiada własnego trenera personalnego i zatrudnia opiekunkę co dziecka. Bogaci Polacy korzystają również z pomocy ogrodników – 20% zatrudnia osobę do prac w ogrodzie na stałe, a kolejne 20% korzysta z takich usług okazjonalnie.

Mniej popularne są zabiegi medycyny estetycznej – co czwarty badany odwiedza gabinety chirurgów plastycznych okazjonalnie, a co 20 robi to regularnie. Blisko 30% ankietowanych zamawia ubrania u projektantów bądź szyje je na zamówienie, zaś łącznie 20% korzysta z porad stylisty.

Ankietowani zdecydowanie rzadziej zatrudniają prywatnych kierowców – aż 96% respondentów przyznało, że nigdy nie korzysta z tego rodzaju pomocy. Małym zainteresowaniem cieszą się również usługi prywatnych agentów ochrony (92% ankietowanych nie korzysta) oraz usługi concierge (nie korzysta 87% badanych).

Bogaci Polacy lubią dobrze zjeść – aż 35% ankietowanych przyznało, że regularnie odwiedza luksusowe restauracje, a kolejne 57% stołuje się w nich okazjonalnie. Co piąty badany regularnie odwiedza luksusowe, 5-gwiazdkowe hotele, a 62% ankietowanych korzysta z nich od czasu do czasu. Równie popularne jest spędzanie czasu w SPA – łącznie aż 73% ankietowanych zażywa w ten sposób relaksu.

Polacy zarabiający powyżej 20 tys. zł brutto miesięcznie, najczęściej spędzają za granicą od 3 do 5 tygodni w roku (56%) oraz od 1,5 do 3 miesięcy (25%) . Zaledwie 1% bogatych Polaków spędza ponad pół roku w innych krajach.

W co inwestuje bogaty Polak?

Ulubioną formą lokowania kapitału przez osoby biorące udział w badaniu jest inwestowanie w nieruchomości (64%) i aktywa finansowe, takie jak produkty inwestycyjne oferowane przez banki lub fundusze inwestycyjne (57%) lub akcje (51%). Co czwarty bogaty Polak inwestuje w metale szlachetne (jak złoto czy srebro), a 27% planuje w przyszłości ulokować swój kapitał w kruszcach.

Wyniki ankiety pokazują, że Polacy zarabiający powyżej 20 tys. zł brutto miesięcznie są dość konserwatywni w podejściu do inwestycji – królują aktywa popularne, zazwyczaj dosyć bezpieczne. Zapytani jednak o plany na przyszłość, respondenci wyraźnie wskazują, że zamierzają inwestować w start-upy. Co trzeci ankietowany przyznał, że zamierza w przyszłości wspierać kapitałowo nowe firmy – tłumaczą autorzy badania.

Podkreślają, że co prawda tak wysoki odsetek wynika z niskiej bazy (obecnie jedynie 18% inwestorów stawia na start-upy), jednak można się spodziewać, że właśnie ten sposób lokowania kapitału stanie się wkrótce równie popularny, jak inwestycje w bardziej klasyczne aktywa.

Niszą pozostają inwestycje alternatywne. Zegarki kupowane są przez 13% ankietowanych, a 14% respondentów rozważa możliwość inwestycji w nie w przyszłości. Zabytkowe samochody stoją w garażu co dziesiątego inwestora, a 17% badanych planuje kupowanie ich w przyszłości.

Jeszcze mniej bogatych Polaków inwestuje w alkohole, takie jak wina czy whisky (10%) i równie mały odsetek (13%) nosi się z zamiarem uzupełnienia swojego portfela o powyższe aktywa. Najmniej popularne zaś są inwestycje w stare instrumenty muzyczne (9%), a w przyszłości tylko 2% ankietowanych chciałoby ulokować w ten sposób swoje pieniądze.

foto główne: Free-Photos, pixabay.com, CC0