Ceny nieruchomości w złocie

Złoto postrzegane jest nie tylko jako inwestycja. Przez tysiące lat było ono powszechnie akceptowalne jako pieniądz. W tym czasie ceny w gospodarce były na ogół stabilne, a nawet malały dzięki postępowi technologicznemu. Od kiedy ludzie posługują się papierowym pieniądzem, ceny wykazują już niestety tendencję rosnącą. Sprawdźmy, jak przedstawiałyby się ceny nieruchomości, gdyby wyrażano je w uncjach złota.

Stany Zjednoczone

Na początek zbadamy rynek amerykański. Jednym z głównym mierników cen nieruchomości jest tam indeks Case’a-Shillera. Pokazuje on zmiany cen domów jednorodzinnych (wyrażonych w dolarze) na rynku wtórnym. Na wykresie widzimy zmiany indeksu w latach 1900-2012. Rokiem bazowym jest rok 2000. Indeks uwzględnia zmiany w rozmiarach i standardzie mieszkań, co umożliwia porównywanie cen nieruchomości na przestrzeni ponad 100 lat.

Źródło: http://observationsandnotes.blogspot.com

Cena nieruchomości w dolarze w przedstawionym okresie zwiększyła się ok. 30-krotnie. Dla porównania spójrzmy na wykres cen nieruchomości wyrażony w uncjach złota. Przedstawia on lata 1963-2013. Przy cenie wyrażonej w dolarze w tym samym okresie indeks Case’a-Shillera zwiększył się ok. 8-krotnie. Natomiast przeciętna cena domu wyrażona w złocie zmniejszyła się tym czasie z ok. 550 uncji do 241 uncji, czyli ponad 2-krotnie.

Źródło: http://www.sharelynx.com

Polska

W przypadku Polski mamy niestety uboższy dostęp do informacji na temat cen nieruchomości. Musimy posłużyć się danymi opisującymi cenę 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania. Jest to wskaźnik ustalany na podstawie nakładów poniesionych przez inwestorów na budowę wielomieszkaniowych budynków mieszkalnych.

Nie są to więc ceny metra kwadratowego, po jakich rzeczywiście sprzedawano mieszkania na rynku. Jednak w przypadku cen nieruchomości zawsze będziemy mieli do czynienia z pewnym uproszczeniem. Trudno bowiem oddać cenę nieruchomości, jaka występuje w różnych miastach i uśrednić cenę metra kwadratowego mieszkań o różnych standardach. Wskaźnik cen metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania umożliwia nam jednak zobrazowanie tendencji, a to jest dla nas najważniejsze.

W latach 1993-2013 cena metra kwadratowego wyrażona w złotówkach zwiększyła się 6,25 raza, natomiast cena uncji złota 7,5 raza. Mimo tegorocznych spadków ceny złoto nadal osiąga więc lepszy wynik od nieruchomości. Spójrzmy jednak, jak kształtowała się cena nieruchomości wyrażona w uncjach złota.

Na początku tego okresu budowa metra kwadratowego mieszkania kosztowała 1,15 uncji złota. W szczytowym okresie w 2001 r. koszt ten zwiększył się do 2,3 uncji, a na koniec 3 kwartału 2013 r. było to 0,96 uncji. Koszt budowy metra kwadratowego wyrażony w uncjach złota zmniejszył się więc na przestrzeni ostatnich 20 lat o 16,5 procent.

Zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce mamy więc do czynienia z szybkim tempem wzrostu cen nieruchomości, jeśli liczymy go w krajowych walutach. Jeżeli jednak użyjemy do tego złota, okaże się, że w analizowanych okresach ceny nieruchomości zmalały.

Cykle bogactwa

Oczywiście są też okresy, w których to ceny nieruchomości rosną szybciej niż cena złota. Z punktu widzenia inwestora takie zmiany wyceny aktywów dają spore możliwość zysku. Największy osiągnie się, przewidując moment, w którym zainwestowane przez nas aktywa są u szczytu swojej wyceny. Należy wtedy przenieść swój majątek na aktywa, które w danym momencie są niedoszacowane.

Dla zobrazowania, wróćmy do przykładu nieruchomości i złota w latach 1963-2013 w Stanach Zjednoczonych. Załóżmy, że na początku inwestor posiada 550 uncji, czyli tyle, za ile można zakupić 1 dom. Jeśli przez 40 lat zachowa 550 uncji, to w dolarach będą one warte 37 razy więcej i będzie za to mógł kupić 2 domy. Znacznie więcej może zyskać, jeśli będzie umiejętnie wykorzystywał zmiany wyceny aktywów, sprzedając nieruchomości, kiedy są najwyżej wyceniane, a kupując wtedy złoto oraz odwrotnie, sprzedając złoto, kiedy jest najwyżej wyceniane, a kupując wtedy nieruchomości. Pomijając kwestie podatkowe i inne koszty transakcyjne, z 550 uncji można w taki sposób uzyskać nawet 10 000 uncji lub 65 domów.

Grzegorz Jaeger