MŚP

Wzrosły ceny usług bankowych dla małych i średnich przedsiębiorstw

Narodowy Bank Polski opublikował niedawno raport na temat wysokości prowizji i opłat w ofertach polskich banków skierowanych do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Analizą objęte zostało 16 banków komercyjnych, które posiadają dedykowaną ofertę dla MŚP. Łącznie 24 oferty dla mikroprzedsiębiorców oraz 18 dla małych i średnich firm. Analizowane były opłaty związane z prowadzeniem podstawowych rachunków płatniczych, rachunków pomocnicznych, ale także podstawowe usługi płatnicze (wpłaty, wypłaty, polecenia przelewu) realizowane w różnych kanałach (placówka, internet, telefon).

Czytaj także: Plan emisyjny NBP na 2019 r.

Choć wśród analizowanych ofert pojawiły się takie, gdzie koszt prowadzenia rachunku bieżącego wynosiła bezwzględnie 0 złotych, w większości przypadków jest to jednak usługa płatna, lub zwolnienie z opłat następuje po spełnieniu szeregu warunków (np. określone, minimalne wpływ w miesiącu kalendarzowym, wykonanie minimum jednej transakcji z terminala wydanego przez bank czy wykonanie jednego przelewu do ZUS czy US).

W przypadku rachunków płatnych, średni koszt utrzymania standardowego rachunku bieżącego dla mikroprzedsiębiorców wzrósł o 14 groszy i wynosi obecnie 14,38 zł. W przypadku dodatkowego rachunku (pomocniczego) jest to 12,10 zł, co stanowi kwotę o 10 groszy wyższą, niż w 2017 roku.

Wzrosły także opłaty za usługi płatnicze: średnia opłata za realizację polecenia przelewu w oddziale dla klientów mikro wyniósł 10,21 zł i waha się w przedziale 4,99-20 zł. Nie wzrosła natomiast średnia opłaca za polecenie przelewu przez internet, która wynosi 0,16 zł i waha się w przedziale 0-5 zł.

W przypadku oferty dla małych i średnich przedsiębiorstw, ceny te są odpowiednio wyższe. Średnia opłata miesięczna za prowadzenie standardowego rachunku wynosi 43,94 zł i waha się w przedziale 0-100 zł. Wzrost w stosunku do poprzedniego roku wynosi 2,22 zł. Średnia cena rachunku dodatkowego, wyniosła w tym przypadku 16,81 zł i wzrosła o 1,81 zł. Koszt przelewu w oddziale wyniósł średnio 15,11 zł (4,99-35 zł) i wzrósł o 1,69 zł, zaś w internecie było to 0,59 zł i jest o 0,01 zł wyższy, niż w roku poprzednim.

Czytaj także: Zarobki w NBP. Adam Glapiński poprze ustawę o jawności wynagrodzeń, jeśli taka powstanie

W podsumowaniu raporty przeczytać możemy m.in., że większość analizowanych dostawców pobiera opłatę za prowadzenie podstawowego rachunku, pomimo prezentowania w taryfikatorze stawki 0,00 zł. Wynika to z faktu, że zerowa opłata jest obwarowana koniecznością spełnienia dodatkowych warunków. W przypadku większości ofert koszty związane z operacjami dokonywanymi w oddziale są znacznie wyższe, niż w przypadku tych samych operacji dokonywanych w internecie. Ma to na celu przekierowanie strumienia klientów do alternatywnych kanałów dystrybucji, celem zmniejszenia kosztów utrzymania placówek (m.in. mniejsze zatrudnienie). Z analizy wynika także, że oferty skierowane dla mikroprzedsiębiorców są atrakcyjniejsze cenowo, niż oferty kierowane do małych i średnich firm.

Pełny raport dostępny jest na stronie NBP: https://www.nbp.pl/systemplatniczy/prowizje_i_oplaty/2018-0.pdf

Photo by Stefen Tan on Unsplash