Przejdź do treści

Ceny złota zależne od polityki pieniężnej USA?

  • Mysaver 

Jednym z kluczowych czynników, jakie w najbliższym okresie mogą wpływać na rynek złota jest polityka pieniężna Stanów Zjednoczonych. Perspektywa podwyżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną (która pełni funkcję banku centralnego USA) oddziałuje pozytywnie na kurs dolara i negatywnie na cenę złota (Przynajmniej tę wyrażaną w dolarach. Cena złota w polskiej walucie ze względu na słabą złotówkę pozostają dość stabilne).

Potencjalne podwyżki stóp procentowych w USA wpływają na rynek złota w dwojaki sposób:

Wpływ bezpośredni

Wyższe stopy procentowe sprawiają, że złoto jako aktywo inwestycyjne staje się mniej atrakcyjne. Złoto samo w sobie nie generuje żadnych stałych dochodów takich jak kupony w przypadku obligacji czy odsetki z lokat. W sytuacji, gdy stopy procentowe idą w górę rośnie również oprocentowanie tych klas aktywów. W związku z tym, że podobnie jak złoto są to aktywa uchodzące za mało ryzykowne inwestorzy chcący lokować swój kapitał w bezpiecznych inwestycjach będą bardziej skłonni skierować go właśnie w stronę tych dochodowych aktywów kosztem rynku złota.

Wpływ pośredni

Podstawową walutą, w której kwotowane są surowce, a więc również złoto, jest dolar. Wyższe stopy procentowe w USA sprawią, że popyt na tę walutę zwiększy się i w rezultacie kurs dolara wzrośnie. Znowuż silniejszy dolar sprawia, że ceny złota wyrażane w walucie amerykańskiej spadają.

Amerykański inwestor rynku surowcowego Dennis Gartman uważa, że w najbliższym okresie najlepiej zrezygnować z handlu złotem denominowanym w dolarach. Osoby zainteresowane długimi pozycjami w złocie (kupnem kruszcu lub kontraktów na złoto) powinny rozważać instrumenty kwotowane w euro lub japońskim jenie.

Złotówka powinna również być dobrą walutą do zakupów na rynku złota. Polska waluta znajduje się w ostatnim okresie pod silną presją, która tylko chwilowo zmalała po tym jak agencja ratingowa Moody’s zdecydowała się nie obniżyć polskiego ratingu. Powrót do złota kwotowanego w dolarach zależny będzie od terminu pierwszej podwyżki stóp procentowych w stanach zjednoczonych. Rynki finansowe prognozują, że w tym roku zobaczymy tylko jedną podwyżkę stóp procentowych w USA. Jej nadejście powinno przynajmniej w krótkim terminie zakończyć trend umacniający dolara.

fot. pixabay.com