Chiński rynek złota. Trzy rekomendacje dla Państwa Środka

Podniesienie standardów w łańcuchu dostaw, otwarcie na inwestorów instytucjonalnych i wzmocnienie infrastruktury – to trzy rekomendacje Światowej Rady Złota, które mają wspomóc dalszy rozwój chińskiego rynku królewskiego kruszcu.

Raport Światowej Rady Złota analizuje największe wyzwania stojące przed chińskim rynkiem złota i zawiera rekomendacje, jak je przezwyciężyć. Ich wdrożenie – zdaniem ekspertów – wzmocni rynek, a także przygotuje go na mocniejszą globalną integrację i internacjonalizację chińskiej waluty.

Trzy rekomendacje dla chińskiego rynku złota

Pierwsze z zaleceń dotyczy podniesienia standardów w łańcuchu dostaw, poprzez przyjęcie bardziej zdecydowanych ram prawnych i normatywnych.

To chroniłoby chińskich inwestorów, a jednocześnie wprowadziło najlepsze praktyki w zakresie ochrony środowiska przy krajowym wydobyciu złota. Zapewnienie skuteczniejszej regulacji i monitorowania zwiększy również zaufanie do chińskiego rynku złota – wyjaśnia WGC.

Druga z rekomendacji to otwarcie inwestycji w złoto dla inwestorów instytucjonalnych – takich jak firmy ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne, które obecnie podlegają ograniczeniom regulacyjnym. Ma to zwiększyć płynność i umożliwić dużym inwestorom dywersyfikację portfeli oraz czerpanie korzyści z inwestycji w złoto.

Wreszcie, trzecie z zaleceń to wzmocnienie infrastruktury chińskiego rynku złota, poprzez zrozumienie potrzeb nowej fali krajowych inwestorów instytucjonalnych.

Dostawcy infrastruktury rynkowej w Chinach mają możliwość dostosowania produktów i usług do wsparcia internacjonalizacji chińskiego juana, poprzez odpowiednie zrozumienie potrzeb banków, kopalń i rafinerii w krajach z inicjatywy Pasa i Szlaku – wyjaśnia WGC.

Chiny światowym liderem

Jak tłumaczy Światowa Rada Złota, od końca lat 90. chiński rynek złota przeszedł okres niezwykle dynamicznego rozwoju. Przedstawiciele WGC podkreślają, że Chiny są dziś największym na świecie konsumentem i producentem złota i że nie można tego oddzielić od wysiłków chińskiego rządu i liderów branży w ciągu ostatnich 20 lat.

Podczas gdy rynki finansowe Państwa Środka otwierają się na inwestorów zagranicznych, a juan zyskuje na znaczeniu, chiński przemysł złota wciąż znajduje się na rozdrożu – zaznacza Aram Shishmanian, CEO Światowej Rady Złota.

Jak podkreśla Shishmanian, znawcy branży pracują nad zapewnieniem przyszłego rozwoju chińskiego rynku złota.

Widzimy ogromny potencjał Chin do odgrywania silniejszej roli przywódczej na światowym rynku złota, co z biegiem czasu doprowadzi do wzrostu zarówno popytu krajowego, jak i międzynarodowego – dodaje szef WGC.

fot. Diego Jimenez on Unsplash