Co słychać na rynku srebra?

W ostatnim artykule pisałem o Comexie głównie w kontekście rynku złota. W tym tekście przyjrzę się nie mniej interesującym wydarzeniom dotyczącym srebra, którego notowania 15 kwietnia br. spadły o ponad 14 proc. względem poprzedniego poziomu zamknięcia (z 27,4 do 23,54 USD za uncję).

Kwiecień 2013

Jak widać na wykresie nr 1, podobnie jak w przypadku złota, w kwietniu widać było bardzo wzmożony ruch na rynku srebra. Oczywiście, wysokie wolumeny same w sobie niczego nie dowodzą – ostatecznie często towarzyszą zmianom trendu – i co najwyżej mogą sygnalizować transfer ryzyka od słabszych do silniejszych graczy. Inaczej więc niż w przypadku sytuacji z września 2011 r., kiedy to JP Morgan został oskarżony o manipulację na rynku srebra (sąd niedawno odrzucił jednak oskarżenie; rzekomy mechanizm manipulacji przedstawia wykres nr 2), spadki na srebrze mogły zatem wynikać po prostu ze spadków na rynku złota (cena srebra zazwyczaj podąża za ceną złota), a także z mniejszego niż się spodziewano wzrostu PKB w Chinach (choć Ted Butler na podstawie szacunków, według których JP Morgan posiadał w marcu br. 90 proc. wszystkich krótkich pozycji na rynku srebra, uważa tutaj, że dokonano manipulacji). Niemniej, na skalę spadków z pewnością miało wpływ przekroczenie poziomu stop lossów i margin callów na poziomie ok. 26 USD za uncję oraz podniesienie 15 kwietnia wymaganego depozytu zabezpieczającego o 18 proc. Warto pamiętać, że rynek srebra jest po prostu płytki – znacznie płytszy od i tak nie najpopularniejszego na świecie rynku złota – w wyniku czego nietrudno na nim o znaczne wahania cenowe.

Zapasy Comexu

Tuż przed gwałtownymi spadkami wycofano znaczne ilości zapasów (w ciągu dwóch dni prawie 4 mln uncji srebra zarejestrowanego, ok. 9 proc.), jednak w przeciwieństwie do złota nie widać systematycznego spadku w zapasach w magazynach Comexu (vide: wykres nr 3). 

Uczestnicy rynku srebra oraz koszty produkcji srebra

Jak można zobaczyć w najnowszym raporcie Commitment of Traders (tabela nr 1), więksi spekulanci zwiększają swoje krótkie pozycje, podczas gdy niespekulanci stają się mniej „krótcy netto”. Właściwie rzecz ujmując, niespekulanci są praktycznie najbardziej „dłudzy” od końca maja 2010 r. (vide: wykres nr 4), co może stanowić istotny sygnał kontrariański do kupowania srebra.

Warto w tym kontekście dodać, że zdaniem wielu obecne poziomy cenowe srebra (22–23 USD za uncję) są w długim okresie nie do utrzymania, jako że przewyższają prawdziwe koszty (true all-in costs of production: 23,68 USD za uncję w 2012 r., 7 proc. wyższe niż w 2011 r.) wydobywania srebra przez największe kopalnie.

Trzeba też zaznaczyć, iż głosy, jakoby srebro było niedowartościowane, słychać już od dawna, a na poparcie tej tezy przytacza się często historyczne wskaźniki złota do srebra.

Podsumowanie

Choć srebro znacznie ostatnio straciło na wartości, należy się spytać, czy notowania tego metalu na parkietach są istotne dla osób inwestujących długoterminowo czy chcących zabezpieczyć po prostu swój kapitał poprzez posiadanie monet i sztabek bulionowych – od kwietnia br. widać bowiem pogłębiającą się przepaść między notowaniami srebra na parkietach a ceną fizycznego kruszcu. Na portalu Ebay srebrny jednouncjowy amerykański orzeł (American Silver Eagle) sprzedaje się powyżej 30 USD, mennicom i dealerom wyczerpują się zapasy, a premie powyżej spot wciąż rosną, co można zobaczyć chociażby na wykresie nr 5.