Commerzbank: złoto przebije 1900 USD

W najnowszym raporcie Commerzbanku o rynku złota znalazła się prognoza dotycząca cen kruszcu. Zdaniem analityków tego jednego z największych niemieckich banków cena złota przekroczy 1900 dolarów za uncję jeszcze w tym roku. Raport wyjaśnia też podstawy takiego wyliczenia.

Zdaniem autorów raportu polityka monetarna prowadzona w Unii przez Europejski Bank Centralny i za oceanem przez Rezerwę Federalną przyciąga do złota inwestorów krótkoterminowych, którzy chcą zarobić na skokach cen kruszcu. Z drugiej strony pojawiają się inwestorzy i fundusze, które kierują się w stronę złota ze względu na obawy przed inflacją jaką może spowodować polityka luzowania ilościowego (czyli dodruk pieniędzy).

Dzisiejsza decyzja niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego, który uznał utworzenie nowego europejskiego mechanizmu kontroli bankowej za zgodny z tamtejszą konstytucją, tylko potwierdza przekonanie analityków. Nowy fundusz będzie miał możliwość kontrolowania polityki kredytowej banków w unii monetarnej, ale de facto największa nowością jest możliwość swobodnego skupowania obligacji wszystkich zadłużonych podmiotów finansowych z obszaru unii monetarnej. To w praktyce może oznaczać wpompowywanie kolejnych miliardów w tonące rynki.

Merchants Feed Error: This is not a valid RSS 2.0 Feed

Drugim czynnikiem wymienionym w raporcie Commerzbanku, który ma stymulować wzrost cen złota są problemy z podażą. Tu dużą rolę odgrywa spadająca produktywność kopalni złota. Z kolei takie sytuacje jak strajki w RPA tylko pogarszają sytuację i mogą wpływać na dalsze wzrosty cen złota, co z pewnością cieszy osoby inwestujące w kruszec.