Przejdź do treści

Coraz mniej złota na Comexie

  • Mysaver 

Nowojorski Comex był w tym roku źródłem kilku drastycznych spadków ceny złota. Transakcje odbywające się na tej giełdzie są jednak tylko w niewielkim stopniu zabezpieczone fizycznym złotem. Na każdą uncję znajdującą się w magazynach przypada bowiem aż 61 uprawnionych do jej dostawy.

Comex jest miejscem handlu kontraktami terminowymi na złoto, srebro oraz inne metale. W magazynach Comexu przechowywane są zapasy metali do rozliczenia kontraktów terminowych, by zabezpieczyć transakcje kupna i sprzedaży oraz zapewnić transfery między stronami.

Comex codziennie publikuje raporty, przedstawiając stan przetrzymywanych zasobów złota, srebra, miedzi, platyny, palladu i innych. Comex podaje dokładnie, jaka ilość metalu przechowywanego jest w jego magazynach i jaka ilość metalu jest dostępna do wykorzystania w transakcjach. Robi się to, by informować uczestników rynku o poziomie zabezpieczenia kontraktów terminowych.

Poniższy wykres przedstawia dane z ostatnich 10 lat dotyczące transakcji złotem na Comexie.

Źródło: www.jessescrossroadscafe.blogspot.com

Pierwszy wykres od góry obrazuje cenę złota (kolor żółty) i liczbę otwartych pozycji (kolor ciemnoniebieski).

Drugi wykres pokazuje ilość złota, na jaką zawarte są otwarte pozycje. Tyle złota potrzeba, by zrealizować wszystkie kontrakty. W 2011 r. było to ponad 60 mln uncji, czyli ok. 1 700 ton złota. Na 11 listopada jest to 39,75 mln uncji, czyli 1 236 ton. Oczywiście większość uczestników Comexu nie handluje na nim dlatego, że zależy im na fizycznym złocie.

Trzeci wykres pokazuje ilość złota o statusie registered, z którego można korzystać przy fizycznej dostawie. Wyraźnie widać, że w ostatnim czasie wielkość ta uległa drastycznemu zmniejszeniu. Obecnie w magazynach Comexu znajduje się 19,9 tony złota.

W końcu ostatni wykres jest wypadkową dwóch poprzednich. Odzwierciedla on liczbę posiadaczy kontraktów uprawnionych do fizycznej dostawy 1 uncji złota przypadających na każdą przechowywaną w magazynach Comexu uncję złota. W latach 2003-2010 na każdą uncję złota przypadało od 10 do 20 uprawnionych. W 2010 i 2011 r. liczba ta zaczęła dobijać do 30, by wrócić do ok. 20 w 2012 r. Jednak w tym roku wskaźnik ten zaczął szybować w górę i 11 listopada wyniósł rekordową liczbę 61,18 uprawnionych.

Nigdy wcześniej transakcje na Comexie nie były zabezpieczone tak niewielką ilością złota. Gdyby jedynie 1,64 procent uczestników Comexu zażądało fizycznej dostawy, jego magazyny zostałyby opróżnione i dla reszty posiadaczy kontraktów nie zostałby ani gram złota. Decydujący o globalnej cenie złota Comex ma więc bardzo kruche podstawy.

Grzegorz Jaeger