Coraz więcej zadłużonych seniorów

Coraz więcej zadłużonych seniorów

Przez pół roku liczba zadłużonych seniorów rosła dwa razy szybciej, niż liczba wszystkich osób z zaległościami – informuje BIG InfoMonitor i BIK. W obu bazach osób powyżej 64 roku życia, które nie spłacają zobowiązań na czas, jest już ponad 345 tys. Ich zaległości to łącznie 7,3 mld złotych. Powodem zadłużenia są wydatki na leki i leczenie, które stanowią znaczną część wydatków.

Liczba zadłużonych seniorów w bazach BIK i BIG InfoMonitor w pierwszym półroczu 2018 roku wzrosła o 3,5 proc. (11,5 tys.). W przypadku dłużników w innych grupach wiekowych, wzrost w pierwszym półroczu wyniósł 1,7 proc. (45,8 tys.). Również kwota nieuregulowanego zadłużenia rosła szybciej, niż w innych grupach wiekowych. Zadłużenie seniorów wzrosło o prawie 9. Proc. (0,6 mld zł), natomiast zadłużenie pozostałych dłużników o 5,7 proc. (3,82 mld zł). Mowa o opóźnieniach wynoszących co najmniej 30 dni, na kwotę min. 200 zł wobec jednego wierzyciela.

Seniorzy nie dogonili pozostałych dłużników jeśli chodzi o średni dług na osobę. Dla ogółu wynosi on 26 007 zł, zaś w przypadku seniorów 21 238 zł. Mniejszy jest także udział procentowy dłużników nieregulujących swoich zobowiązań, względem wszystkich dłużników w danej grupie wiekowej.

– W tej grupie wiekowej z płatnościami nie radzi sobie co osiemnasta osoba, podczas gdy wśród ogółu dorosłych Polaków, niesolidnym płatnikiem jest co dwunasty. Niewątpliwie jednak, jeśli już popadną w kłopoty finansowe, to trudniej już im z nich wyjść – zwraca uwagę Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor.

Czytaj także: Jak wyjść z długów?

Powody kłopotów finansowych?

Zgodnie z badaniami wykonanymi dla BIG InfoMonitor przez ABC Rynek i Opinia, szczególnie duży udział w wydatkach stanowią te związane ze zdrowiem – leki, rehabilitacja, leczenie i badania. To właśnie one pochłaniają największą część dochodów, na co wskazało 34 proc. ankietowanych.

Wydatki seniorów
Jakie wydatki, poza czynszem i rachunkami związanymi z utrzymaniem mieszkania, pochłaniają największą część dochodów? Źródło: BIG InfoMonitor

Wśród największych grup wydatków królują wydatki bieżące, remonty oraz zakupy wyposażenia domowego. Jednak to właśnie problemy związane ze zdrowiem są jedną z największych przyczyn zadłużania się. Na pytanie „Na co zostały przeznaczone pieniądze z kredytu, pożyczki?”, aż 66 proc. ankietowanych osób odpowiedziało, że na leki. W dalszej kolejności była żywność – 43 proc., prywatne leczenie – 20 proc., wspomaganie rodziny – 14 proc. oraz rehabilitacja – 14 proc.

Na co zostały przeznaczone pieniądze z kredytu, pożyczki? Źródło: BIG InfoMonitor
Na co zostały przeznaczone pieniądze z kredytu, pożyczki? Źródło: BIG InfoMonitor

Najwięcej seniorów z problemami mieszka na Śląsku

Zarówno pod względem ilości dłużników, jak i kwoty zaległości, prym wiedzie Górny Śląsk. Tam aż 54 tys. seniorów zalega ze spłatami swoich długów, które wynoszą łącznie prawie 1,3 mln zł. Drugim województwem, gdzie zadłużenie przekracza 1 mln zł, jest województwo mazowieckie. Tam liczba dłużników-seniorów wynosi 44 tys., a kwota zaległego zadłużenia zakrawa na prawie 1,2 mln zł.

Struktura geograficzna seniorów niespłacających długów
Źródło: BIG InfoMonitor

Photo by Wade Lambert on Unsplash

Opracowane na podstawie materiałów BIG InfoMonitor