W Polsce lawino przybywa pracowników z zagranicy. Większość to Ukraińcy

Liczba cudzoziemców, którzy zostali zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych, w ciągu ostatnich 10 lat wzrosła aż dziewięciokrotnie. Statystyczny obcokrajowiec ubezpieczony w ZUS to obywatel Ukrainy w wieku 25-29 lat, zatrudniony na umowę o pracę.

Dane z nowego raportu ZUS „Cudzoziemcy w polskim systemie ubezpieczeń społecznych”, obejmującego ostatnią dekadę, jasno pokazują, że Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym krajem do pracy i zamieszkania.

Z danych Centralnego Rejestru Ubezpieczonych wynika, że liczba osób fizycznych, które podlegały ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz posiadają obywatelstwo inne niż polskie, wzrosła z 65 tys. w grudniu 2008 roku do ponad 569,1 tys. we wrześniu 2018 roku.

O ile w latach 2009-2014 liczba cudzoziemców, którzy podlegali ubezpieczeniom społecznym, wzrosła zaledwie o 59,3 tysięcy, to w okresie od grudnia 2014 r. do września 2018 r. już o 444,8 tysięcy.

Liczba obcokrajowców, którzy zostali zgłoszeni do ubezpieczeń emerytalno-rentowych w ZUS w tym okresie, wzrosła aż dziewięciokrotnie. Najchętniej wybierają Polskę obywatele spoza Unii Europejskiej, których liczba powiększyła się 11 razy – wyliczają przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

fot. ZUS

Dominują Ukraińcy

Według stanu na 30 września 2018 roku, liczba cudzoziemców z krajów UE wyniosła 35,6 tys. osób, natomiast liczba cudzoziemców z krajów spoza UE – 533,5 tysięcy.

Dominują obywatele Ukrainy (426 tys.) oraz Białorusi (33 tys.). Kolejne miejsca na liście zajmują obywatele Wietnamu (8 tys.), Mołdawii (7 tys.) oraz Rosji (7 tys.).

Największą dynamikę wzrostu liczby cudzoziemców spoza UE, zgłoszonych do ZUS, zaobserwowano dla obywateli Ukrainy (w badanym okresie liczba ubezpieczonych wzrosła z 16,2 tys. osób do 425,7 tys. we wrześniu 2018 roku), Białorusi (wzrost z 4,2 tys. do ponad 32,6 tys. ), Indii (wzrost z 878 osób do 5,5 tys.), Gruzji (wzrost z 189 osób do 5,5 tys. we wrześniu 2018 roku), Nepalu (wzrost z 172 osób do 2,7 tys.) i Bangladeszu (wzrost z 66 osób do 1,2 tys.).

fot. ZUS

Kim jest statystyczny cudzoziemiec?

Jak podkreślają przedstawiciele ZUS-u, od 2008 roku liczba cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych oraz ich udział w ogólnej liczbie ubezpieczonych w ZUS stale rośnie.

Od 2015 roku obserwowany jest największy wzrost liczebności cudzoziemców ubezpieczonych w ZUS. We wrześniu 2018 roku liczba cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych była przeszło trzykrotnie większa niż w grudniu 2015 roku – wyliczają.

W latach 2008-2014 cudzoziemcy stanowili niecały 1% ogółu ubezpieczonych w ZUS. Na koniec 2016 roku udział cudzoziemców w ogólnej liczbie ubezpieczonych w ZUS wyniósł prawie 2%, a według stanu na 30 września 2018 r. – już ponad 3,6%.

Najchętniej Polskę wybierają osoby w wieku 20-49 lat. Cudzoziemcy najczęściej osiedlają się w województwach mazowieckim, dolnośląskim i wielkopolskim. Najmniej obcokrajowców wybiera województwo świętokrzyskie.

Cudzoziemcy najczęściej podlegają ubezpieczeniom z tytułu umowy o pracę (56%) oraz zlecenia i umowy agencyjnej (40%). Tylko 3% zdecydowało się na prowadzenie własnej firmy. Według raportu, „przeciętny” obcokrajowiec ubezpieczony w ZUS to obywatel Ukrainy w wieku 25-29 lat, zatrudniony na umowę o pracę.

foto główne: Claudio Hirschberger on Unsplash