Cykl życia kopalni złota

Złote sztabki czy monety wydają się rzeczą dość oczywistą – jest to środek do zabezpieczenia majątku m.in. przed inflacją czy zawirowaniami gospodarczymi. Skąd bierze się złoto? W jaki sposób jest wydobywane? Na temat tych spraw nasze pojęcie często bywa dość mgliste.

Poszukiwania i prace rozwojowe

Cykl życia kopalni złota zaczyna się na długo przed tym, gdy z kopalni wyjedzie pierwsza porcja urobku. Należy bowiem wiedzieć, gdzie dokładnie złoto jest. W tym celu przeprowadza się badania poszukiwawcze, których istotnym elementem jest oszacowanie wielkości złoża, a co za tym idzie – potencjalnego zysku, jaki może ono wygenerować. Nie opłaca się rozpoczynać projektu wydobywczego w miejscu, gdzie wielkość złoża jest zbyt mała lub niewiadoma.

Szacuje się, że tylko 0,1 proc. badań i eksploracji kończy się decyzją o rozpoczęciu wydobycia w danym miejscu. Średni czas prac badawczych wynosi od 1 roku do 10 lat.

Rozwój kopalni złota

Kolejnym krokiem są plany i budowa kopalni oraz całej niezbędnej infrastruktury. Wymaga to oczywiście uzyskania wszelkich niezbędnych zgód, a także licencji i dzierżaw. Etap ten może trwać od roku do 5 lat, w zależności od lokalizacji i ustawodawstwa w kraju, w którym prowadzony jest projekt.

Kopalnia nie jest tylko dziurą w ziemi, z której wydobywa się kruszec. To także infrastruktura mająca na celu zabezpieczenie potrzeb logistycznych i operacyjnych.

Eksploatacja złoża

Po zakończeniu poprzedniego etapu rozpoczyna się właściwa eksploatacja złoża. W zależności od jego wielkości, może ona trwać od 10 do nawet 30 lat. Na tempo eksploatacji, oprócz wielkości złoża, wpływa także zawartość złota w skałach, a więc to, ile urobku należy wydobyć, aby otrzymać pewną ilość czystego złota.

W czasie eksploatacji wiele czynników decyduje o tym, czy dane złoże lub część złoża, uznane zostanie za opłacalne. Brana pod uwagę jest cena giełdowa złota oraz koszt wydobycia danego złoża. Czasem podejmowane są decyzje o tym, że mniej opłacalne fragmenty złoża przestają być eksploatowane na rzecz bardziej opłacalnych, a w momencie, gdy cena złota ulega zmianie, następuje powrót do wydobycia gorszych złóż.

Zamknięcie, likwidacja i rekultywacja

Kiedy złoże zostanie uznane za wyczerpane lub nieopłacalne np. z powodu zbyt dużego kosztu wydobycia w stosunku do ceny giełdowej złota, kopalnia zostaje zamykana i likwidowana. Ten etap może trwać od 1 roku do ok. 5 lat. Wbrew pozorom jest to również złożone przedsięwzięcie, a docelowo – po rekultywacji – teren kopalni powinien wrócić do stanu naturalnego – powinna zostać przywrócona stabilność środowiska.


Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *