Czy fundusze złota inwestują w złoto? cz. 2

Niedawno opisywaliśmy polskie fundusze inwestycyjne, których notowania skorelowane są z ceną złota. Dzisiaj skupimy się na dostępnych w Polsce funduszach zagranicznych, które również (w mniejszych lub większym stopniu) nawiązują do notowań złotego kruszcu.

Oprócz tego co oferują nam TFI, w Polsce dostępnych jest blisko 550 funduszy, 17 zagranicznych instytucji. Raptem o trzech funduszach możemy powiedzieć, że są związane z rynkiem złota. Celowo użyliśmy sformułowania "związane z rynkiem złota", a nie np. "powiązane  (skorelowane) z ceną złotą" ponieważ jeżeli przyjrzymy się ich politykom inwestycyjnym, a przede wszystkim notowaniom to zobaczymy, że są one odmienne od tego co prezentuje kurs złota. Zakładając, że benchmarkiem dla tych trzech funduszy byłoby  złoto (Gold Future USD) to współczynnik korelacji Beta pomiędzy notowaniami funduszy i ceną złota (mierzony od początku roku) wynosiłby od 1,3 do 1,96. Nie bez powodu zatem specjalistyczny portal www.analizy.pl zalicza wszystkie te fundusze do grupy funduszy "akcji zagranicznych sektorowych", a nie "surowcowych". Przyjrzyjmy się dokładniej tym rozwiązaniom.

Fundusz Shroder Gold and Precious Metals Fund to jedno z wielu rozwiązań oferowanych przez Schroder Investment Management GmbH - instytucje mogącą pochwalić się ponad 200 letnią historią. Aktywa funduszu (do niedawna ponad 300 mln USD) inwestowane są w "instrumenty towarowe powiązane ze złotem i metalami szlachetnymi, jak również w akcje spółek działających w branżach związanych z metalami szlachetnymi w skali globalnej". Fundusz nie nabywa złota w postaci fizycznej, nie stosuje lewarowania ani krótkiej sprzedaży. Dla celów porównawczych, wyniki funduszu porównywane są z benchmarkiem: "75% Spot Gold i 25% NYSE Arca Gold Bugs". Od początku roku fundusz stracił ponad -34% (dla porównania Gold Future USD nieco ponad -26%).

 

Drugi fundusz to World Gold Fund zarządzany przez Black Rock. Polityka inwestycyjna funduszu zakłada lokowanie do 70% środków głównie w papiery udziałowe spółek wydobywających złoto, rzadziej inne metale szlachetne lub minerały. Fundusz nie inwestuje w złoto w postaci fizycznej. Największe pozycje w portfelu to akcje spółek: Rand gold Resources, Gold corp., Franco Nevada czy New cres Mining.

Nie dziwi zatem fakt, że w związku z krachem na rynku złota, strata jaką zrealizował fundusz od początku roku (-48,2%) jest jeszcze większe niż spadek ceny samego złota (-26%). Jednocześnie osiągane rezultaty są bardzo zbliżone do przyjętego (w ramach statystyki ryzyka) benchmarku jakim jest indeks FTSE Gold Mines(cap)

 

Ostatnim omawianym funduszem zagranicznym, powiązanym z rynkiem złota jest zarządzany przez Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Gold and Precious Metals Fund.  Jego notowania
(-51,9% od początku roku) i  polityka inwestycyjna są zbliżona do omawianego przed chwilą funduszu Black Rock. Aktywa funduszu w co najmniej 80% lokowane są w spółki wydobywające, przetwarzające bądź handlujące złote oraz innymi metalami szlachetnymi, takimi jak platyna, pallad czy srebro. Największe pozycje w portfelu w kilku przypadkach pokrywają się z tymi występującymi w funduszu World Gold Fund, choć cała struktura portfela funduszu jest bardziej rozproszona. Benchmarkiem dla funduszu również jest indeks FTSE Gold Mines.

Podsumowując. W notowaniach funduszy inwestycyjnych dostępnych w Polsce (rodzimych i zagranicznych) oraz realizujących politykę inwestycyjną skorelowaną bądź powiązaną z ceną złota możemy zaobserwować duże rozbieżności. Fundusze zarządzane przez TFI inwestują głównie w aktywa powiązane bezpośrednio z ceną fizycznego złota przez co ich wyniki są podobne, a niekiedy wręcz zbieżne z ceną samego złota (denominowanego w USD bądź PLN). Z kolei fundusze zagraniczne lokują pozyskane środki w całości (lub przynajmniej częściowo) w spółki wydobywające, przetwarzające i handlujące złotem i innym szlachetnymi metalami. Powoduje to, że zmiany ceny ich jednostek uczestnictwa (certyfikatów) są zazwyczaj zgodne co do kierunku ze zmianą ceny samego złota ale wyróżniają się  większą wrażliwością.

Norton Kancelarie Finansowe