Im bliżej uruchomienia Pracowniczych Planów Kapitałowych, tym bardziej Polacy obawiają się, że rząd szykuje kolejne Otwarte Fundusze Emerytalne – pieniądze teoretycznie nasze, po które w razie potrzeby wyciągnie ręce. Czy tak jest faktycznie? W tabeli znajdziesz porównanie najważniejszych cech OFE i PPK.

Czytaj także: 5 reklam OFE, które warto przypomnieć

  OFE PPK
Źródło pochodzenia pieniędzy Składka emerytalna Dodatkowa składka
Partycypacja pracodawcy i państwa Tylko pracodawcy Zarówno pracodawcy jak państwa
Składka wpływa na zmniejszenie pensji netto („na rękę”) Nie Tak
Obowiązkowy Tak w latach 1999-2013, nie od 2014 r. Nie, ale domyślnie jesteśmy zapisani
Wysokość składki 7,3% „pensji brutto” (1999-2013), 2,92% (od 2014 r.) 2-4% „pensji brutto” + 1,5-4% od pracodawcy + 240 zł rocznie dopłaty od państwa + 250 zł jednorazowej „wpłaty powitalnej” od państwa
Wyboru podmiotu prowadzącego dokonuje Oszczędzający Pracodawca
Możliwość posiadania kilku kont Nie Tak, maksymalnie po jednym u każdego pracodawcy u którego się pracuje lub pracowało
Pieniądze należą do… Państwa, co potwierdził wyrok Trybunału Konstytucyjnego Oszczędzających, co jest zapisane w ustawie
Sposób wypłaty Razem z emeryturą z ZUS 25% po ukończeniu 60 roku życia, 75% w ratach przez 10 lat
Możliwość wcześniejszej wypłaty środków Nie Tak, ale bez dopłat od państwa i po opłaceniu podatku dochodowego
Profil ryzyka Umiarkowane (1999-2013), od 2014 r. wysoki (minimum 75% inwestycji w akcje) Zmienny, w zależności od wieku oszczędzającego
Ściśle określona w ustawie polityka inwestycyjna Tak Tak
Zróżnicowanie profilu ryzyka w zależności od wieku oszczędzającego Nie Tak
Możliwość zmiany profilu ryzyka na mniej ryzykowny Nie Tak, na życzenie oszczędzającego
Inwestycje w aktywa zagraniczne Brak (1999-2013), do 30% od 2014 r. Do 30%
Opłaty Do 3,5% opłaty dystrybucyjnej (przy wpłacie) + ok. 0,04% opłaty za zarządzanie Do 0,5% opłaty za zarządzanie + do 0,1% nagrody za dobre wyniki („Success fee”)

Photo by Caleb Jones on Unsplash