Przejdź do treści

Światowa Rada Złota: czy złoto nadal zabezpiecza?

czy złoto nadal zabezpiecza?

W najnowszej aktualizacji, Światowa Rada Złota stawia dwa pytania, na które również udziela odpowiedzi: dlaczego cena złota tak gwałtownie spadła, i czy złoto wciąż jeszcze jest zdolne do zabezpieczenia portfela.

Mysaver poleca:

Na fali wzrostu niepokoju wokół pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, cena złota wzrosła z poziomu 1 560 USD do 1 700 USD w dniu 9 marca, po czym spadła w okolice 1 480 USD – 220 USD w ciągu dziewięciu dni.

Choć wielu inwestorów ochoczo zaczęło korzystać z tej nieoczekiwanej przeceny, są też i tacy, którzy zadają pytania: co się stało i czy warto jeszcze kupować. Odpowiedzi na te pytania dostarczyła Światowa Rada Złota, która przeanalizowała sytuacje na rynku.

Przede wszystkim podkreślić należy, że choć w długim terminie złoto zabezpiecza portfel przed zmiennością, w krótkim terminie pojawiają się okresowe wahania. W szczególności mają prawo się one pojawić w takich momentach jak teraz gdy dochodzi do masowych wyprzedaży wszystkich klas aktywów, a jednym z najgorętszych towarów jest zapewniający płynność dolar amerykański.

Wyprzedaże nie ominęły złota. Choć dotyczyły one głównie „papierowego złota”, a więc kontraktów terminowych, funduszy ETF etc. Inwestorzy posiadający tego typu aktywa skorzystali z wysokiej ceny złota, by zaopatrzyć się w dolara, a być może także odrobić straty na innych aktywach (taka rola złota). Niektórzy z nich – ci, którzy korzystali z wysokiego lewarowania – mogli być zmuszeni do sprzedaży złota ze względu na wymogi dotyczące depozytu zabezpieczającego.

Czy złoto nadal jest bezpieczną przystanią?

Zdaniem Światowej Rady Złota nic się w tej kwestii nie zmieniło. Złoto pełniło ważną rolę w portfelach jako źródło płynności i zabezpieczeń, i w dłuższej perspektywie będzie pełniło ja nadal.

Złoto doświadczyło podobnych wahań na początku kryzysu w 2008 roku, kiedy to kilkukrotnie traciło względem dolara 15-25 proc. Pod koniec 2008 roku było jednym z niewielu aktywów, które przyniosły dodatnie zwroty.

Podkreślić należy także, że choć cenę złota zwykle podaje się w dolarach, wpływ na portfel mierzy się w walucie lokalnej inwestora. Obecnie wszystkie indeksy giełdowe na świecie notują straty, a 30 banków centralnych obniżyło stopy procentowe i wprowadziło lub zapowiedziało programy luzowania ilościowego. Choć więc złoto w USD straciło, w niektórych walutach spadki są znacznie mniej znaczące.

Zważywszy na sytuację, która panuje obecnie na całym świecie, złoto w dalszym ciągu jawi się jako jedno z najbezpieczniejszych aktywów i w perspektywie najbliższych miesięcy powinno powrócić na drogę wzrostów. Potwierdzają to długoterminowe prognozy banków.

Źródło: https://www.gold.org/goldhub/research/gold-prices-swing-as-markets-sell-off