Diamenty dają pracę, edukację i dostęp do opieki zdrowotnej

Słysząc o diamentach, część ludzi oczami wyobraźni widzi ekskluzywną biżuterię, przepych i blichtr. Dla innych diamenty to światowe centra handlu: Antwerpia, Londyn, Nowy Jork, Tel Awiw. Jeszcze innym kojarzą się one z filmem „Krwawy diament” i procederem, który w znacznym stopniu został już wyrugowany. Jednak jest też inna, zupełnie inna strona diamentowego świata: praca, edukacja, przyszłość i nadzieja.

Diamenty stanowią bogactwo naturalne. Przemysł diamentowy i dochody, jakie on generuje, odgrywają kluczową rolę w rozwoju i dobrobycie wielu krajów na całym świecie. Tworzy lokalne możliwości zatrudnienia, finansuje szereg rzeczy, takich jak duże projekty budowlane i rozwój infrastruktury, a także edukację i opiekę zdrowotną.

Diamenty to rozwój ekonomiczny

Choć rzeczywiście w przeszłości diamenty wykorzystywane były do niecnych celów (podobnie jak ropa i inne bogactwa naturalne), obecnie zdecydowana większość diamentów pochodzi ze źródeł legalnych, spełniających wymogi rezolucji 55/56 ONZ (tzw. Proces Kimberley).

Dochody z handlu takimi diamentami wspierają rozwój krajów, w których są one wydobywane. Szacuje się, że 47 proc. światowego wydobycia diamentów pochodzi z krajów afrykańskich, a handel diamentami przynosi Afryce ok. 7,6 miliarda dolarów rocznie.

Diamenty stanowią 71 proc. rocznych dochodów z eksportu Botswany i odpowiadają za ok. 16 proc. PKB tego kraju. Stanowią także 21 proc. PKB, 48 proc. dochodów z eksportu, a także 59 proc. rocznych dochodów Nambii.

Przychody z handlu diamentami nabierają coraz większego znaczenia w pomaganiu krajom rozdartym wojną, a także w ustanowieniu stabilności gospodarczej. Są one niezwykle istotne dla stworzenia zrównoważonej przyszłości dla Afryki.

Sierra Leone – jedno z państw, które dawniej było jednym z symboli zjawiska zwanego „krwawymi diamentami” – dziś czerpie znaczne korzyści z handlu diamentami. W 2015 roku Sierra Leone wyeksportowała diamenty o wartości ponad 154 mln USD. Pieniądze te pomogły odbudować infrastrukturę, a także zapewnić mieszkańcom kraju dostęp do usług zdrowotnych i edukacji.

Diamenty to praca

Przemysł diamentowy daje pracę ok. dziesięciu milionom ludzi na całym świecie. Umożliwia jednocześnie dostęp do opieki zdrowotnej i edukacji. W Botswanie przemysł diamentowy jest drugim co do wielkości pracodawcą w kraju. W RPA przemysł diamentowy daje zatrudnienie ok. 38 tys. osób.

Wkład przemysłu wydobycia diamentów w Botswanie generuje 33 proc. PKB, w Namibii 10 proc., w Angoli i RPA po 5 proc. Przemysł cięcia i obróbki diamentów to aż 7 proc. PKB Indii.

Photo by Rohan Reddy on Unsplash

Diamenty to rozwój infrastruktury

W 1966 roku, kiedy w Botswanie odkryto diamenty, ten kraj posiadał tylko trzy mile dróg. Obecnie jest ich prawie 4 tys. Powstał także system transportu publicznego, a także ogólnokrajowa cyfrowa sieć telefoniczna, składająca się z kilku tysięcy mil światłowodów. Inwestycje te częściowo opłacone zostały przez przychody ze sprzedaży diamentów. Wpłynęły one nie tylko na większy komfort podróży i komunikacji, ale także dały setkom tysięcy mieszkańców Botswany dostęp do lepszych możliwości zatrudnienia, opieki zdrowotnej, szkół i miast. Zmiany te torują Botswanie drogę do lepszej przyszłości.

Diamenty to edukacja

Przychody z handlu diamentami mają ogromny wpływ na umożliwianie edukacji ludziom w krajach na całym świecie. Odgrywają szczególnie ważną rolę w pokonywaniu ogromnych wyzwań związanych z edukacją w Afryce.
W wielu krajach Afryki edukacja nie jest bezpłatna, a rzeczą normalną jest konieczność finansowania szkoły przez rodzinę. Z uwagi na wysokie koszty, dzieci często muszą pracować, zamiast uczęszczać do szkoły. Dzieci, które mogą chodzić do szkoły, często trafiają do źle wyposażonych szkół. Jednak w krajach, które uczestniczą w legalnym handlu diamentami, możliwości edukacyjne są znacznie lepsze.

W 1966 roku w Botswanie funkcjonowały tylko trzy szkoły średnie. Dziś, dzięki dochodom z diamentów, jest ich ok. 285, a każde dziecko do 13 roku życia otrzymuje bezpłatnie możliwość uczęszczania do szkoły.

Photo by Santi Vedrí on Unsplash

Diamenty to opieka zdrowotna

Szacuje się, że dzięki dochodom z handlu diamentami, pięć milionów ludzi na całym świecie ma dostęp do odpowiedniej opieki zdrowotnej.

Diamenty finansują programy publicznej opieki zdrowotnej w Afryce, na kontynencie, który w największym stopniu dotknięty był kryzysem HIV/AIDS. Obecnie spośród 34 milionów ludzi na całym świecie, zarażonych wirusem HIV, aż 69 proc. żyje w Afryce. T ok. 23,8 miliona osób. Spośród wszystkich dzieci zarażonych wirusem HIV, aż 91 proc. żyje w Afryce. Co roku z powodu HIV/AIDS w Afryce umiera ponad milion osób.

Debswana, botswańska firma z branży wydobycia diamentów, była pierwszą firmą wydobywczą na świecie, która oprócz standardowej opieki zdrowotnej, zaoferowała swoim pracownikom pakiety medyczne ukierunkowane na leczenie HIV/AIDS. Firma współpracowała również z botswańskim Ministerstwem Zdrowia, aby udostępnić swoje placówki opieki medycznej ogółowi społeczeństwa.

Firma Namdeb z Namibii zawarła strategiczny sojusz z Namibia Business Coalition on AIDS (NABCOA), aby pomóc firmom i sektorowi publicznemu w odtworzeniu programów opieki zdrowotnej dotyczącej HIV/AIDS. Nadeb współpracował również z Ministerstwem Zdrowia i Opieki Społecznej w celu opracowania krajowych programów uświadamiających na temat leczenia HIV i AIDS.

W RPA De Beers była pierwszą firmą, która rozszerzyła bezpłatne leczenie antyretrowirusowe (ART) na pracowników zarażonych wirusem HIV, ich rodziny, a także byłych pracowników.

Przychody z diamentów przyczyniły się również do zwalczania innych chorób, takich jak epidemia Eboli i polio. Ponadto pomagają zapewnić tanią opiekę zdrowotną, czystą wodę, i wpłynęły na obniżenie umieralności i wydłużenie średniej długości życia.

Źródła:
diamondfacts.org
diamondsdogood.com

Szymon Lenartowicz