Przejdź do treści

Dlaczego inwestujemy w złoto?

Rośnie popyt na złoty kruszec. Index Investor Gold śledzi aktywność kupowania i sprzedawania złota – jakie są zatem powody inwestorów, by lokować pieniądze w szlachetny metal?


Najwięcej inwestorów pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i krajów Strefy Euro – podaje BillionVault. Wśród osób, które zainwestowały w metal szlachetny, przeważają ci, którzy traktują tę inwestycję jako długoterminowe zabezpieczenie i strategię oszczędności na cięższe czasy. Innym ważnym powodem, którzy inwestorzy wskazywali najczęściej, była polityka banków centralnych.

Inwestorzy nie są również optymistyczni, jeśli chodzi o sytuację na rynkach w przyszłym roku. Niektórzy spodziewają się przeciętności i stagnacji, inni jeszcze pogorszenia obecnej sytuacji i niepokojących ruchów negatywnie wpływających na gospodarkę.

Złoto będzie więc poniekąd ratunkiem przed dewaluacją papierowych pieniędzy, ubezpieczeniem w czasach kryzysu i częścią strategii oszczędnościowej dla prywatnych inwestorów.