Dług publiczny USA

Dług publiczny USA osiągnął rekordowy wynik 21,5 bln USD

Rok fiskalny 2018 w Stanach Zjednoczonych zakończył się 30 września. Zadłużenie państwa zwiększyło się o 1,2 bln USD i w ostatnim dniu roboczym wynosił dokładnie 21 516 058 183 180,23 USD. Był to zarazem szósty pod względem wzrostu zadłużenia rok w historii Stanów Zjednoczonych.

Podstawowym problemem według konserwatywnej części kongresu jest brak kontroli nad rosnącymi wydatkami oraz niższe wpływy z podatków, będące efektem reformy podatkowej Donalda Trumpa – tej samej, którą prezydent określał jako „paliwo rakietowe dla gospodarki”. Model finansowy, który prowadzą władze USA sprowadza się do gigantycznych inwestycji w gospodarkę pod gwarancję państwa. Wzrasta wprawdzie zadłużenie, ale – póki co – udaje się utrzymać także wzrost gospodarczy. Dług w relacji do PKB pozostaje na stabilnym poziomie (ok. 105 proc.) i obecnie wynosi 105,4 proc. PKB.

Dług publiczny USA


source: tradingeconomics.com

Dług publiczny USA w relacji do PKB


source: tradingeconomics.com

Wydatki rządowe USA


source: tradingeconomics.com

Wśród największych wierzycieli zagranicznych USA niezmiennie królują Chiny (1,7 bln USD), Japonia (ponad 1 bln USD) oraz Irlandia (0,3 bln USD). Choć w ostatnim czasie Chiny pozbyły się obligacji amerykańskich o wartości 7,7 mld USD.

Prezydent Trump zdaje się nie przejmować rosnącym zadłużeniem, choć może ono stać się problemem w sytuacji, gdy gospodarka spowolni, a zagraniczny inwestorzy zaczną odczuwać kapitał. Wówczas wzrost zadłużenia może stać się realnym problemem zagrażającym stabilności amerykańskiej gospodarki.

Obecnie nie tylko Stany Zjednoczone zadłużają się na potęgę. Jednym z najbardziej zadłużonych krajów jest Japonia (253 proc. do PKB), Włochy (132 proc.), Portugalia (126 proc.), Singapur (110 proc.). Polska na tym tle wypada nie najgorzej. Nasz dług publiczny w relacji do PKB wynosił w ubiegłym roku 50,7 proc. Co nie oznacza, że jesteśmy całkowicie zabezpieczeni – zwłaszcza w kontekście zbliżającego się spowolnienia gospodarczego.

Czytaj także: Jak przygotować się na kryzys?

Czytaj także: NBP zwiększył rezerwy złota po raz pierwszy od 20 lat

Photo by Raúl Nájera on Unsplash