Dług publiczny w USA przekroczył już 22 bln USD

Pobierz PDF i czytaj gdzie chcesz

Od momentu, kiedy w styczniu 2017 r. Donald Trump objął funkcję prezydenta, dług publiczny USA wzrósł do rekordowego poziomu 22 bln USD (ponad 2 bln w ciągu dwóch lat). Nie wygląda także na to, by tempo zaciągania kolejnych pożyczek malało.

Deficyt budżetowy w 2019 r. wyniesie 897 mld USD. Jest to wzrost o 15 proc. w stosunku do roku ubiegłego.

– Choć zdaniem wielu komentatorów amerykańska gospodarka jest w okresie boomu, działania amerykańskiego rządu przypominają bardziej działania, jakie rząd powinien podejmować w okresie głębokiej recesji – czytamy na stronie Petera Schiffa, prezesa Euro Pacific Capital.

Emisja długu w USA wzrosła do poziomu niespotykanego od początku kryzysu finansowego. Wraz z rosnącym długiem, rośnie też kwota potrzebna do wypłaty odsetek. Według Fundacji Petersona, rząd USA będzie musiał wypłacić 1 miliard USD każdego dnia, obsługując jedynie odsetki z długu.

Zdaniem Petera Schiffa jest to podstawowy powód, dla którego FED nie powinien podnosić stóp procentowych. Może to bowiem doprowadzić do sytuacji, w której FED znów będzie musiał stać się nabywcą amerykańskich obligacji skarbowych, co będzie równoznaczne z kolejną transzą luzowania ilościowego. Zresztą, jak donosi Reuters, bankierzy z FED mówią obecnie, że luzowanie ilościowe jest narzędziem, które powinno być wykorzystywane częściej.

Czytaj także: Ruszyła budowa stanowego depozytu złota w Texasie

Nie tylko rząd się zadłuża

Rekordowy poziom osiągnęło także zadłużenie gospodarstw domowych w USA. Jak wynika z raportu nowojorskiego FED, długi amerykanów osiągnęły rekordowy poziom 13,54 bln USD, o 869 mld USD więcej, niż w trzecim kwartale 2008 r. Wraz ze wzrostem zadłużenia, rośnie także odsetek kredytów niespłacanych w terminie, oraz niespłacanych w ogóle.

W raporcie pojawiły się również informacje na temat pojawiających się oznak spowolnienia gospodarki USA, takich jak spadek liczby zapytań kredytowych czy wzrost ilości zamkniętych rachunków.

NAJDROŻSZA KSIĘGA ŚWIATA – KODEKS LEICESTER LEONARDA DA VINCI

Zdaniem Petera Schiffa dane te wskazują, że ostatnie wzrosty PKB spowodowane były pożyczkami. Oznacza to, że ewentualne spowolnienie gospodarcze może pogłębić się z powodu dalszych spadków spłacalności kredytów oraz w wyniku spadku konsumpcji.

Czytaj także: Kryzys na skalę 2008 zacznie się w Chinach?

Czytaj także: Jak przygotować się na kryzys?

Photo by frank mckenna on Unsplash

Bartosz Adamiak