Złoto notuje kolejne szczyty

Australijski bank zaktualizował długoterminowe prognozy dla złota

Sytuacja na świecie zmienia się szybko, wobec czego zmieniają się również i prognozy. Australijski bank Westpac w swoim najnowszym komunikacje aktualizuje swoje prognozy m.in. dla złota.

Mysaver poleca:

Starszy ekonomista Justin Smirk zwraca szczególną uwagę na fakt, że o ile z końcem lutego epidemia w Chinach zaczęła wygasać, o tyle był to moment krytyczny dla pozostałej części świata. Rynki skupiły swoją uwagę na epidemii we Włoszech, a także na wczesnym stadium kształtowania się epidemii w USA i efektach, jakie zaczęła ona wywierać na rynki finansowe i gospodarkę w USA i w Europie. Jednocześnie podkreśla, że na obecną chwilę trudno nawet oszacować, jak wielki wpływ wywrze epidemia na wzrost gospodarczy w USA i na całym świecie.

Westpac obniżył swoje prognozy dotyczące globalnego wzrostu gospodarczego z 3 do 2,6 proc., podkreślając przy tym większe prawdopodobieństwo obniżenia niż podwyższenia prognozy w przyszłości.

Co do złota, cena tego metalu do końca roku ma utrzymywać kurs średni na poziomie ponad 1 600 USD (średnia cena typowana na poziomie 1 687 USD), zaś w kolejnych latach, średnia cena złota może wzrosnąć nawet powyżej 1 700 USD (2022).

W chwili obecnej jest to jeden z wielu głosów przemawiających na rzecz umiarkowanie pesymistycznego scenariusza zakończenia epidemii. Podejmowane obecnie w ramach walki z epidemią konieczne działania, takie jak wstrzymywanie pracy wielu firm, zawieszenie spłaty kredytów czy podatków, z całą pewnością przełożą się na kondycję finansową przedsiębiorstw i całych gospodarek. W celu zapewnienia płynności, banki centralne będą obniżały stopy procentowe i prowadziły luzowanie ilościowe dla zapewnienia płynności na rynku, co skutkować będzie znacznym wzrostem zadłużenia.