Przejdź do treści

Dywersyfikacja – złoty środek zapewniający bezpieczeństwo inwestycji

  • Mysaver 
bitcoin

Lokowanie kapitału w różne aktywa pozwala lepiej zabezpieczyć nasze środki finansowe i zmniejsza ryzyko niepowodzenia jednego z nich. Swoje pieniądze możemy zainwestować na wiele różnych sposobów, jednak chcąc uzyskać maksymalną stopę zwrotu z inwestycji, weźmy przede wszystkim pod uwagę obecną sytuację na rynku, prześledźmy historyczne wykresy i opierajmy się tylko i wyłącznie na zaistniałych, udokumentowanych faktach.

Według statystyk, ponad 60% Polaków, trzyma swoje oszczędności w lokatach, obligacjach i funduszach emerytalnych. Inwestycje te gwarantują stałe, pewne oprocentowanie, jednak nierzadko jest ono poniżej stopy poziomu inflacji.Ci odważniejsi, czyli pozostałe 40% polskich inwestorów, decyduję się na akcje, nieruchomości, sztukę oraz metale i kamienie szlachetne.

Przy obecnej sytuacji na rynkach, gra na giełdzie wiąże się z bardzo ogromnym ryzykiem i zaakceptowaniem utraty nawet całego wniesionego kapitału, a biorąc pod uwagę dane makroekonomiczne i trendy panujące na rynkach, szybko zorientujemy się, że w najbliższych latach, możemy więcej stracić niż zyskać.

Nabycie nieruchomości to w dalszym ciągu skuteczny sposób na zabezpieczenie swojego kapitału, jednak inwestycję tą cechuje niewielka stopu zwrotu z inwestycji i bardzo mała płynność. Ponadto od roku 2007 ceny mieszkań spadają i w opinii pośredników w obrocie nieruchomościami trend ten będzie się w najbliższych dwóch latach jeszcze utrzymywał. Jak donosi portal www.oferty.net,  w latach 2007-2011 cena 50-metrowego mieszkania w Warszawie spadła o 15,7 %, dla Krakowa był to spadek o 15,2 %, a dla Wrocławia 10,7 %.

Jeśli poza wartościami materialnymi, liczą się dla nas również doznania estetyczne, warto się zastanowić nad inwestycją w sztukę. Problem, jaki pojawia się w przypadku zainwestowania w dzieła sztuki, podobnie jak w przypadku nieruchomości, to mała płynności oraz konieczność zasięgnięcia fachowej porady.

Kłopotu z wysokim ryzykiem, ani z płynnością inwestycji, na pewno mieć nie będą posiadacze metali szlachetnych. Złoto inwestycyjne w każdej chwili i w każdym miejscu na świecie możemy odsprzedać. Rynek wyżej wymienionego surowca jest aktualnie najbezpieczniejszą i najbardziej intratną formą inwestowania. W opinii większości doradców inwestycyjnych, złoto w ciągu najbliższych trzech lat powinno być osnową każdego portfela inwestycyjnego i każdy inwestor, który chce zabezpieczyć swój majątek w ciągle przybierającym na sile kryzysie, powinien lokować większą część swojego kapitału w tym szlachetnym kruszcu. Równie intratnym i dobrze rokującym metalem szlachetnym jest srebro. Większe wahania cen niż na rynku złota, dają szanse wypracować większą stopę zwrotu z inwestycji, a stały popyt w branży jubilerskiej i przemyśle, sprawia, że historycznie ceny tego surowca stale rosną.

Aktualnie, poza metalami szlachetnymi, bardzo perspektywiczną i znakomicie rokującą inwestycją, jest również nabywanie kamieni szlachetnych. Po zapoznaniu się z wykresem cen brylantów, dowiemy się, że wartość historycznie ciągle rosła i na rynku nie odnotowuje się znacznych korekt ani spadków. Lokując pieniądze w brylantach mamy pewność, że inwestycja jest całkowicie wolna od sytuacji na rynkach i systemów politycznych. Podaż i popyt kontroluje uznany system monitorowania, Rapaport. Warto też wiedzieć, że brylanty w każdym miejscu na świecie wyceniane są tak samo, także zmiana naszego miejsca zamieszkania, nie musi wiązać się z koniecznością pozbycia się aktywa, a dzięki mikroskopijnym rozmiarom tego szlachetnego minerału, zawsze możemy mieć go przy sobie i w każdej chwili spieniężyć. Nie zapominajmy jednak, że w brylanty inwestuje się długoterminowo i zalecany minimalny horyzont czasowy wynosi 5 lat. W krótszej perspektywie czasowej opłacalność inwestycji maleje i może okazać się nieopłacalna. Warto też wiedzieć, że im droższy brylant, tym stopa zwrotu z inwestycji jest większa. Dla porównania, w latach 2003-2008 cena brylantu inwestycyjnego o niewygórowanych parametrach, o gramaturze 1 ct wzrosła o 35%, dla masy równej 3 ct średni wzrost cen wyniósł 50%, zaś 5-karatowe brylanty wzrosły o ponad 100 %.

Kluczowym momentem dla brylantów, czyli oszlifowanych diamentów, będzie wyczerpanie się źródeł wydobywania diamentów, który sprawi, że brylanty staną się bardzo pożądanym minerałem, a ceny ich będą ustanawiać rekordy. Inwestując w te szlachetne kamienie, możemy być pewni, że zabezpieczymy swój kapitał, a w dłuższej perspektywie osiągniemy bardzo satysfakcjonującą stopę zwrotu z inwestycji.

Pamiętajmy jednak o dywersyfikacji i o tym, by w naszym portfelu inwestycyjnym znalazły się kamienie, jak i metale szlachetne, które w tych niepewnych czasach uchronią nasz majątek i dadzą nam możliwość wyjścia z inwestycji w dogodnym dla nas momencie.