E-rezydencja

Postępujący w tempie geometrycznym proces globalizacji jest z pewnością zjawiskiem nieuniknionym oraz dominującym w nowożytnym świecie. Co więcej, w sferze szeroko pojętego biznesu stanowi on motor napędowy dla innowacji. W końcu im bliżej siebie żyjemy, tym trwalsze więzi gospodarcze możemy tworzyć.

Innowacyjne gospodarki

Współcześnie odpowiednia polityka gospodarcza pełni szczególnie ważną rolę w rozwoju społeczeństw. Tworzy ona mikroklimat pozwalający na dynamiczny rozwój sektora MŚP. Dzięki niej może dojść do utworzenia się dobrze prosperującej grupy solidnych start-upów, które później są w stanie ewoluować w dojrzałe i stabilne firmy.

Mówiąc o krajach stawiających na innowacje, z pewnością pierwsze przychodzą na myśl gospodarki takie jak Stany Zjednoczone czy Azjatyckie Tygrysy. Okazuje się jednak, że nie tylko te państwa opracowują prawdziwie przełomowe rozwiązania. Dzisiejszym przykładem na to, jak kreować innowacyjną politykę gospodarczą, jest Estonia.

E-rezydencja – wabik i PR

Estonia stanowi niezwykle ciekawy przypadek państwa, które – choć niewielkie i niepozbawione komunistycznej przeszłości – stara się budować nowoczesny krajobraz ekonomiczny oparty o branżę inteligentnych technologii.

Najnowszym pomysłem tamtejszego rządu jest instytucja e-rezydencji. Ten wyjątkowy w skali świata wynalazek stanowi pierwszy projekt dający obcokrajowcowi możliwość uzyskania tożsamości cyfrowej, która pozwala m.in. na otwarcie konta bankowego, założenie przedsiębiorstwa oraz korzystania z wielu różnych usług dostępnych dotąd wyłącznie dla obywateli tego kraju.

Trzeba od razu nadmienić, że projekt ten rozróżnia obywatelstwo i e-rezydenturę jako dwie zupełnie różne instytucje. Najważniejszą różnicą jest fakt, iż osoba, która osiągnie powyższy status nie uzyska równocześnie prawa głosu w wyborach oraz nie będzie mogła posługiwać się estońskim paszportem. Jest to zatem osobna kategoria podmiotu społeczno-gospodarczego, który poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy będzie w stanie alokować kapitał i prowadzić działalność gospodarczą na równi z macierzystymi obywatelami kraju.

Jeżeli chodzi o korzyści, jakie Estonia uzyska z tytułu wprowadzenia tego innowacyjnego projektu, to z pewnością jedna z nich jest już mocno odczuwalna – cały świat mówi o e-rezydenturze. Stanowi ona niesamowicie innowacyjne zjawisko, które może być pierwszym krokiem do prawdziwej rewolucji społeczno-gospodarczej. Oczywiście takie rozwiązanie przyciągnie też z pewnością wielu inwestorów zagranicznych, akumulując kapitał w gospodarce, w postaci nowych przedsiębiorstw oraz płaconych przez nie podatków.

Jak zostać e-rezydentem?

Przez ostatnie miesiące procedura uzyskania e-rezydencji mocno ewoluowała. Jest to pomysł wyjątkowy na skalę światową, więc techniczne szczegóły jego wdrażania są na bieżąco opracowywane. Na początku konieczne było odwiedzenie kraju macierzystego, jednak obecnie do uzyskania statusu e-rezydenta wystarcza wypełnienie odpowiednich dokumentów online oraz wizyta w placówce dyplomatycznej. Oczywiście prędzej czy później, przy okazji wizyty w Estonii, dochodzi do weryfikacji wszystkich danych, jednak uzyskanie samego statusu jest możliwe w trybie zdalnym. Szczególnie więc w kwestii rozwiązań prawnych system e-rezydencji intensywnie ewoluuje.

W momencie pisania niniejszego artykułu w Estonii zarejestrowanych jest ponad 24 tysiące rezydentów i liczba ta systematycznie rośnie. Aktualnie w fazie aplikacji znajduje się ponad 500 kolejnych wniosków. Największą grupę e-rezydentów stanowią obywatele Finlandii – 12,53%, Rosji – 6,89%, Ukrainy – 5,84%, USA – 5,79% oraz Wielkiej Brytanii – 5,50%. Jak dotąd niecałe 200 wniosków (ok. 1%) zostało odrzuconych, a mniej niż 700 (poniżej 3%) odroczonych w czasie.

Formularz aplikacyjny umożliwiający uzyskanie statusu e-rezydenta jest umieszczony na stronie apply.gov.ee. Należy w nim podać odpowiednie dane oraz uzasadnić złożenie wniosku. Kolejnym etapem procedury są płatność za usługę oraz weryfikacja danych przez estoński Urząd Policji i Straży Granicznej. Następnie na podany adres e-mail wysyłana jest wiadomość z poleceniem odbioru odpowiednich dokumentów w ambasadzie. Ostatni etap uzyskania e-rezydentury to aktywacja pakietu, ustawienie danych oraz cyfrowe podpisanie dokumentu.

Estonia to z pewnością kraj, od którego można się uczyć innowacyjności. Powyższy projekt pokazuje, że w warunkach globalizacji gospodarki, które chcą przyciągnąć przedsiębiorców, muszą opracowywać rozwiązania tworzące mikroklimat sprzyjający inwestycjom. Takie, które ułatwią rozwój i pozwolą wyjść naprzeciw nowoczesny metodom prowadzenia działalności gospodarczej.

fot. Masayuki (Yuki) Kawagishi, flickr.comCC BY 2.0

English (angielski) Eesti (estoński) Русский (rosyjski)