Przejdź do treści

Ekonomia strefy euro

  • Mysaver 

Podczas tegorocznego Letniego Seminarium Ekonomicznego goście Instytutu Misesa będą dyskutować nad bieżącą sytuacją w strefie euro oraz możliwymi scenariuszami wyjścia z kryzysu.

Zapowiadana jako źródło gospodarczej potęgi i ekonomicznej integracji zjednoczonej Europy wspólna waluta przeżywa obecnie swój największy kryzys w historii. Kolejne kraje coraz poważniej odczuwają skutki wieloletnich zaniedbań i braku niezbędnych reform, a euro zdaje się jeszcze potęgować negatywne skutki błędnej polityki. Jaką jednak przyjąć strategię? Czy ratunkiem dla Europy będzie likwidacja wspólnego pieniądza? A może ograniczenie strefy jedynie do niewielkiej grupy silnych ekonomicznie państw? Czy ratunkiem może być wprowadzenie pieniądza kruszcowego?

Czytaj także: Kryzys Subprime w Europie

Kryzys, który nie ma swojego precedensu w historii, budzi ogromną ilość pytań, staje się też przedmiotem interesujących debat również wśród ekonomistów związanych z austriacką szkołą ekonomii. Zupełnie poważnie rozpatrywane są scenariusze ewentualnego rozpadu całej strefy euro i możliwe tego konsekwencje.  Pomimo wielokrotnych deklaracji ze strony polityków najprzeróżniejszych ugrupowań politycznych Polska wciąż nie jest członkiem strefy euro, jednak wzajemne powiązania gospodarcze sprawiają, że nie możemy pozostać obojętni na zachodzące zjawiska.

Z tej też przyczyny w dniach 13-15 września w Hotelu Ameliówka w miejscowości Machocice pod Kielcami zorganizowana zostanie piąta już edycja Letniego Seminarium Ekonomicznego Instytutu Misesa ― tym razem poświęconego ekonomii strefy euro. Zaproszeni goście ― w międzynarodowym gronie ― przyglądać się będą takim zagadnieniom jak europejski system bankowy, kryzysy w krajach europejskich, przede wszystkim w Islandii i Hiszpanii, czy stan obecnego systemu emerytalnego.

Na seminarium warto przyjechać chociażby z powodu zaproszonych specjalistów, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem gwarantują, że tematy poruszane na konferencji będą ujęte w sposób ciekawy i rzetelny. Występować będą: dr Nicolay Gertchew ― pracownik Komisji Europejskiej z wykładem poświęconym m. in. systemowi bankowości z rezerwą cząstkową, wykładowcy: dr David Howden (Saint Louis University, Madrid Campus), który będzie opowiadał o kryzysie w Islandii, dr Mateusz Machaj (Uniwersytet Wrocławski)―– założyciel Instytutu Misesa oraz dr David Sanz Bas (Universidad Católica de Ávila)  z wykładem o kryzysie w Hiszpanii. Wystąpią również praktycy tacy jak Stanisław Kwiatkowski i Mateusz Benedyk― zasłużeni pracownicy Instytutu Misesa oraz dr Radosław Wojtyszyn (Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu). Ponadto swoje wykłady wygłoszą znani w świecie akademickim doktoranci: Mateusz Benedyk (Uniwersytet Wrocławski), Maciej Bitner (Uniwersytet Warszawski), Michał Gamrot (Uniwersytet Łódzki), Jan Lewiński (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) i Jakub Bożydar Wiśniewski (University of London).

Ze względu na tematykę oraz międzynarodowy charakter Seminarium wszystkie wykłady zostaną wygłoszone w języku angielskim.

Organizator spotkania czyli Instytut Ludwiga von Misesa to badawczo–edukacyjna organizacja non profit odwołująca się do jednego z nurtów ekonomii tzw. szkoły austriackiej. Celem Instytutu jest zwiększanie świadomości społeczeństwa w kwestii procesów gospodarczych. Instytut Misesa zachęca do upatrywania rozwiązań problemów ekonomicznych w gospodarce opartej na wolnym runku.

Więcej informacji można uzyskać na stronie:

http://mises.pl/projekty/letnie-seminarium-ekonomiczne/letnie-seminarium-ekonomiczne-2013/

Opracowanie: Mateusz Graczyk, Bartosz Wilk, Instytut Misesa

Photo by Hans Ripa on Unsplash