Przejdź do treści

Emerytury dla matek od 2019 roku. Koszt programu Mama 4+ to 900 mln zł rocznie

Od przyszłego roku osoby, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci, ale nie udało się im wypracować najniższej emerytury, będą mogły liczyć na nowe świadczenie. Koszty realizacji programu „Mama 4+” to szacunkowo 900 mln złotych rocznie.

Jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, program wsparcia dla rodziców „Mama 4+” trafił już do konsultacji społecznych. Start programu planowany jest na 1 stycznia 2019 roku, a nowe świadczenie mogą otrzymać osoby, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci.

Chcemy docenić wszystkich rodziców, którzy wzięli na siebie trud wychowania kilkorga dzieci. Wspieramy oczywiście matki. Nie zapominamy też o ojcach, którzy z przyczyn losowych podjęli się samotnej opieki nad dziećmi. Państwo powinno dostrzegać i dostrzega różne grupy ludzi, które potrzebują wsparcia – podkreśla Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Jak tłumaczą autorzy ustawy, ma ona na celu uhonorowanie i docenienie okresu wychowywania dzieci.

Podstawowym celem projektowanej regulacji jest zapewnienie środków utrzymania osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia lub go nie podjęły ze względu na wychowywanie dzieci w rodzinach wielodzietnych. Projektowane zmiany podkreślają ważną z punktu widzenia rozwoju kraju funkcję społeczną pełnioną przez rodziców, w większości kobiet, związaną z wychowywaniem dzieci – zaznaczają.

Resort szacuje, że programem „Mama 4+” może zostać objętych w sumie około 85,8 tys. osób. Szacunkowy koszt realizacji programu wyniesie 900 mln zł rocznie.

Kto będzie mógł dostać świadczenie?

Jak czytamy w projekcie ustawy, świadczenie może być przyznane matce, która urodziła i wychowała lub wychowała co najmniej czworo dzieci, a także ojcu, który wychował co najmniej czworo dzieci – w przypadku śmierci matki dzieci albo porzucenia dzieci przez matkę.

Świadczenie może być przyznane matce po osiągnięciu wieku 60 lat albo ojcu po osiągnięciu wieku 65 lat, w przypadku, gdy dana osoba nie posiada dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania (czyli nie nabyła prawa do emerytury) albo ma prawo do emerytury lub renty w wysokości niższej niż wysokość najniższej emerytury.

Świadczenie będzie można otrzymać po złożeniu wniosku. Wysokość świadczenia nie będzie mogła być wyższa od najniższej emerytury (w 2018 roku to 1029,80 zł). W przypadku ustalonego prawa do emerytury lub renty, świadczenie będzie stanowić dopełnienie jej wysokości do wysokości najniższej emerytury.

Przyznane świadczenie będzie waloryzowane na zasadach i w terminach określonych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

fot. Alexander Dummer on Unsplash