Przejdź do treści

FED nie zmieni kursu?

  • Mysaver 

Wiadomość o rezygnacji jednego z kandydatów na szefa FED i przejęcie schedy po Benie Bernanke, Lawrenca Summersa oznacza, że na prowadzenie wysuwa się kandydatura Janet Yellen.

Obecna wiceprezes Fed, to bardzo bliska współpracowniczka Bernanke, po której eksperci i obserwatorzy rynku spodziewają się kontynuacji dotychczasowej polityki monetarnej, a więc utrzymania stóp procentowych na historycznie najniższym poziomie oraz dodruku pieniądza na rekordowo wysokim pułapie, co niechybnie przełoży się na wzrost ceny surowców, w tym złota i srebra, a także wzmoże presję inflacyjną.

Summers w liście do prezydenta stwierdził, że jego nominacja „nie służyłaby interesom Rezerwy Federalnej i obecnej administracji oraz nie sprzyjałaby odbudowie gospodarczej”.

Od początku kadencji praca z Panem była przywilejem. Prowadził Pan naród przez głęboką recesję do trwałej odbudowy gospodarczej poprzez działania promujące zatrudnienie i wzmacniające klasę średnią” napisał Summers i jednocześnie stwierdził, że nadal zamierza wspierać Obamę w wysiłkach na rzecz przezwyciężenia kryzysu.

Warto dodać, że Summers był kandydatem postrzeganym jako zdecydowanie bardziej prorynkowy i potencjalnie mógł zmienić proinflacyjny kurs FED. Teraz wiele wskazuje na to, że nic się nie zmieni co dla złota oznacza utrzymanie jednego z fundamentów wzrostów.