Przejdź do treści

Fenomen procentu składanego (video)

Czym różni się oszczędzanie od inwestowania? Przede wszystkim tym, że oszczędzanie to odkładanie kapitału, a inwestowanie, to liczenie na to, że ten kapitał z czasem wypracuje jakiś zysk. Dziś jednak nie skupimy się na konkretnych produktach czy narzędziach, a na procencie składanym i na tym, dlaczego jest on istotny w procesie oszczędzania, czy inwestowania pieniędzy.

Procent składany to nic innego, jak ta część wypracowanego przez naszą inwestycję zysku, który każdego roku dodajemy do gromadzonej przez nas sumy, dzięki czemu staje się ona większa. Jeśli odłożyliśmy przez rok sto tysięcy złotych, a dzięki oprocentowaniu zyskaliśmy trzy tysiące, to w kolejnym roku kwota, od której naliczany jest procent, wynosi sto trzy tysiące złotych.

Załóżmy, że chcemy odłożyć dwieście złotych każdego miesiąca, przez okres dziesięciu lat. W momencie, kiedy nie mamy do dyspozycji żadnego procentu składanego, czyli po prostu odkładamy pieniądze w skarpecie, po dziesięciu latach uzbieramy 24 tysiące. Jeśli nasza inwestycja będzie oprocentowana na trzy procent, będzie to już 27 tysięcy, a na pięć, aż 29 tysięcy. Widać tutaj, ten zysk, który potem pomaga nam w dłuższym czasie osiągać lepsze stopy zwrotu.